Koje 3 stvari treba da znate o pasivno-agresivnim ljudima:

1. Karakteristike pasivno-agresivne ličnosti

Ne pokazuju svi otvoreno signale pasivne-agresije, ali u jednom ttrenutku, kada izbube kontrolu shvatićete sa kakvom osobom imate posla. Takvi ljudi u stanju da nas povrede pretvarajući se da nas vole, dok je u stvari njihova prava želja da nas potčine, da mogu da kontrolišu našim odlukama, željama, postupcima.

Evo koje su dominantne karakteristike ove ličnosti:

  • Strast za stalnom kritikom i osudom drugih ljudi
  • Stalno su nervozni i nezadovoljni svim
  • Kada im nešto treba postaju ljubazni i pažljivi
  • Nikada ne preuzimaju odgovornost
  • Prebacuju krivicu na druge ljude
  • Manipulišu tišinom - ćute kada su ljuti i ne žele da vam kažu pravi razlog, u cilju da se vi osećate loše.
  • Tvrdoglavost
  • Nerazumevanje za stavove i potrebe drugih ljudi

2. Šta se krije iza pasivno-agresivne ličnosti

U većini slučajeva, takvi ljudi su odrasli u porodicama u kojima se nije praktikovalo pravilno upravljanje emocijama. Nisu naučeni da preusmere svoj bes ili da ga potisnu, oslobode se... Takvi ljudi po pravilu imaju nisko samopoštovanje. Postepeno su došli do zaključka da će samo kontrolisanjem drugih i zauzimanjem pozicije moći biti moguće sakriti svoje nedostatke. S druge strane, u nekom trenutku svog života shvatili su da je moguće postići ono što žele uz pomoć razmetljive ljubaznosti. Ne znaju kako da se nose sa negativnim emocijama. Stoga, ako im nešto ne polazi za rukom, ne mogu sakriti svoj bes. Oni su bukvalno preplavljeni osećanjem da je svet protiv njih i da ih niko, apsolutno niko ne razume.

3. Kako pomoći pasivno-agresivnoj osobi

Iako vam je prva pomisao na takve ljude potreba da se distancirate, ukoliko želite da pomognete dragim ljudima postoji način. Prva stvar koju moramo da uradimo jeste da razumemo. Prepoznajte šta leži u osnovi takvog poremećaja ličnosti. Drugo jeste da ne padnete pod uticaj pasivno-agresivne ličnosti. Ona ne bi trebalo da vas kontroliše. Ne zaboravite da razlog za neadekvatno ponašanje pasivno-agresivne osobe leži u njenom niskom samopoštovanju. Stoga se više od svega plaši da ostane sama.

U ovom odnosu najvažnije je postaviti granice, otvoreno stavite do znanja šta vam smeta i zahtevajte poštovanje. Pasivno-agresivnoj osobi najbolje ćete pomoći ukoliko je pposavetujete i podržite da ode na psihoterapiju. U ovim slučajevimačesto se preporučuje kognitivna bihejvioralna terapija.

Važno je da shvatimo da ova osoba pod oklopom svoje neljubaznosti i neprijatnog manipulativnog ponašanja krije krhku osobu kojoj je zaista potrebna pomoć. Podržite i pomozite ovoj osobi da napravi prvi korak ka sopstvenom blagostanju.

Izvor: Sensa