Postoje različiti testovi za određivanje tipova ličnosti, poput testa sa optičkim iluzijom, ili određivanje tipa ličnosti prema Majers-Brigs principu. Kada saznamo koji smo tip ličnosti, to nam može pomoći da se povežemo sa sobom, razumemo bolje sebe i lakše donosimo odluke.

Tokom 1950-ih, dva kardiologa su sprovela studiju da identifikuju faktore rizika za srčana oboljenja. Shvatili su da su određeni tipovi skloniji određenim životnim stilovima koji potencijalno mogu naštetiti zdravlju srca. Tako su razvili teoriju tipa ličnosti A i tipa B. Teoriju su kasnije proširili psiholozi i danas poznajemo 4 različita tipa ličnosti: A, B, C i D.

Tip A ličnosti se pripisuje ljudima koji su ambiciozni, vredni, strastveni i impulsivni. Oni su obično dobro organizovani i imaju dobar osećaj za tajming. Vole da postavljaju visoke ciljeve i testiraju granice. Takođe su skloni konkurentnosti i radoholizmu. Često krše pravila da bi postigli ciljeve.

Ličnost tipa B je sasvim suprotna tipu A. Takvi ljudi su mnogo smireniji, pa su često manje pod stresom. Oni su dosledni, stabilnost, sigurnost i udobnost im mnogo znače. Oni imaju tendenciju da budu manje konkurentni, ali su u isto vreme veoma pouzdani i prizemni.

Ličnost tipa C je prilično slična ličnosti tipa A - oni su ambiciozni i strastveni, sa nekoliko razlika: ljudi sa ličnošću tipa C su perfekcionisti, što nije karakteristično za ljude tipa A. Odvajaju više vremena za detalje i u svemu što rade, vole da kopaju duboko. Imaju nešto lošiji osećaj za vreme, ali u isto vreme ne vole da krše pravila.

Ličnost tipa D karakterišu ljudi koji su veliki empati. Oni su prilično osetljivi, prizemljeni, mirni, topli i ljubazni. Oni predstavljaju izvor mudrosti za svoje voljene. Pošto sve osećaju tako duboko, često su povređeni i sve uzimaju k srcu.

Ukoliko se ne prepoznajete ni u jednoj od navedenih tipova ličnosti, moguće je da pripadate tipu ličnosti X. To su autentični ljudi sa posebnim karakteristikama. Predstavljaju mešavinu dva ili više navedenih tipova ličnosti, najčešće je to kombinacija tipa A i B, a najređi su oni ljudi imaju jednak broj karakteristika sva četiri tipa.

Osobe koje imaju X tip ličnosti izuzetno su fleksibilne, rođeni su kao lideri, mogu lako da se nose sa izazovima, ali i da naprave balans u svakoj situaciji. Oni se trude da uzmu najbolje od kombinacije određenih tipova ličnosti, pa su njihove prednosti sledeće:

  • Prilagodljivost
  • Kreativnost
  • Društvenost
  • Ambicija
  • Preciznost

Međutim, kao i svi tipovi, ljudi sa ličnošću tipa X imaju svoje mane. Pošto se suočavaju sa životnim situacijama na različite načine, pomalo su nepredvidivi i nikada ne možemo u potpunosti predvideti njihove reakcije. U isto vreme, nedostaje im određena doslednost i često se čini da brzo menjaju mišljenje.

Nedostaci ličnosti tipa X:

  • Nepredvidljivost
  • Nedoslednost
  • Promene raspoloženja
  • Nepouzdanost
  • Ometanje

Ukoliko se posvete svojim prednostima, a ublaže svoje slabosti, osobe sa tipom ličnosti X mogu biti neverovatno uspešni.

Izvor: Sensa/Sensa.si