Prema psihološkom Majers-Brigs tumačenju čovekovog karaktera, postoji 16 različitih tipova ličnosti, a u ovoj listi posebno se izdvaja ESFJ tip ličnosti koji uma samo 6% oljudi na svetu. Da li ste to vi?

ESFJ podrazumeva određene karakteristike ličnosti, a je naziv sastavljen od osobina na engleskom jeziku - Extroverted, Sensing, Feeling, Judging. To znači da je ESFJ osoba ekstrovertna, osećajna, ljubazna i skolona osuđivanju. Ovaj tip ličnosti predstavlja savršen spoj emocija i razuma.

Ovaj tip se ponekad naziva "konzulom", što se može zamisliti jednostavno kao diplomatska energija timskog igrača. Ovi ljudi su otvoreni, pažljivi, žele da se povežu sa drugima, poštuju tuđa osećanja, što oih čini omiljenim u svakom timu.

Kojih 5 ključnih osobina odlikuju ESFJ tip ličnosti:

1. Harmoničan - Jedan od najznačajnijih kvaliteta ESFJ tipa je njihova nesebičnost i davanje prioriteta drugima. Oni se trude da konstantno žive u harmoniji sa sobom i sa drugima. Izbegavaju sukobe po svaku cenu i nikada ne zanemaruju potrebe drugih ljudi.

2. Osećajni su i intuitivni - Ove osobe imaju vešta čula, mogu da osećaju više, pronicljivi su i mogu da znaju kako će se određene stavri završiti. Pažljivo opažaju stvari oko sebe i slušaju vlastitu intuciju.

3. Društveni su - Ljudi koji pripadaju ESFJ tipu ličnosti uživaju u velikom okruženju i lako napreduju u njemu. Izuzetno su društveni i otvoreni, i veoma im je važno da osete da postoji jedinstvo u njihovim porodicama i na radnom mestu.

4. Timski igrači - Ako vam treba neko ko će okupiti ljude, motivisati ih i pokrenuti na akaciju, pozovite ESFJ osobu. Sjajni su za držanje grupa na okupu, planiranje aktivnosti, povezivanje sa drugima i pamćenje svih važnih datuma.

5. Tvrdoglav - Na kraju, iako je ovaj tip uglavnom harmoničan i graciozan, mogu imati tvrdoglavu crtu. Kada neko ima drugačije mišljenje i ne podržava njihove stavove, za ESFJ tip ličnosti to može biti izazovno. Skloni su osuđivanju drugih, često teže da budu u pravu.

Koje su prednosti ESFJ tipa ličnosti:

 • Učiniti da se drugi osećaju prijatno
 • Veštine posmatranja
 • Društvenost
 • Sposobnost da ujedini druge
 • Odanost

Koje su slabosti ESFJ tipa ličnosti:

 • Brine šta drugi misle
 • Može se više fokusirati na potrebe drugih nego na svoje
 • Tvrdoglavost
 • Perfekcioniza,
 • Može da uguši svoju ili tuđu kreativnost
 • Drži se statusa kvo

U ljubavnim odnosima ESFJ osobe žele dugoročne veze i stabilnost, izuizetno su odani i nežni. Kada je reč o drugim tipovima ličnosti iz Majers-Brigs klasifikacije, najviše im odgovaraju ENFP i INFP ličnosti.

Na radnom mestu su idelani timski igrači, ali mogu biti i sjajni lideri i autoriteti. Uvek unose red u posao i teže da svi budu uključeni, uživaju u stavranju novih veza na poslu. ESFJ ličnosti su najčešće omiljene kolege koje znaju kako da poboljšaju atmosferu i uspostave harmoniju među kolegama. Jedna od njihovih glavnih briga je emocionalno blagostanje njihovih timova jer stalno razmatraju uticaj svojih odluka na ljude. Od poslova najviše im odgovaraju oni u oblasti medicine, obrazovanja, nege, savetovanja i ljudskih resursa.

Osobe koje pripadaju ESFJ tipu ličnosti napredovaće ako nauče kako da podele svoje emocije i otvoreno razgovaraju sa drugima o sebi. Skloni su da razumeju i saslušaju druge, da im pruže utehu, ali o svojim emocijama retko govore. Imajte tu slobodu da iskažete šta vam je na srcu. Još jedna stvar na kojoj ovaj tip ličnosti treba da poradi jeste da ne zanmaruje vlastite potrebe zbog tuđih, ali i da nauči da prihvati razlike i drugačije tuđe mišljenje.

Stručnjaci za klasifikaciju tipa ličnosti ističu da su u većini slučajeva ESFJ žene.

Izvor: Sensa