Prema feng šuiju, sav nameštaj u domu treba rasporediti u skladu sa kretanjem pozitivne či energije. U knjizi "Feng šui zaživot u stanu", Ričard Vebster objašnjava kako da pravilno postavite nameštaj i na šta treba da obratite pažnju. Pročitajte u nastavku:

"To se posebno odnosi na velike komade nameštaja. Najbolje je kada oni stoje uza sam zid. Nedavno sam dobio poziv da ustanovim stanje feng šuija u stanu jedne starije gospođe koja živi sama. Njen mali stan bio je prepun nameštaja da sam je upitao da se slučajno ne bavi trgovinom antikvitetima. Ispostavilo se da je zadržala svaki komad nameštaja koji je nasleđivala od rođaka. Mada je nameštaj bio divan, stvoro je nered u njenom stanu.

U prostoriji treba da postoje prazna mesta, isto tako kao i popunjena. Na taj način postiže se dobra ravnoteža energije jin i jang. U nekim sobama veći deo nameštajastoji sa jedne strane, a to stvara osećaj tonjenja ili izvrtanja. Nameštaj treba da bude raspoređen tako da soba deluje usklađeno.

Dobro je ostaviti i malo prostora oko pojedinačnih komada nameštaja tako da energija či može da protiče. Ovo se odnosi čak i na krevete. Jedan moj prijatelj je spavao nekoliko meseci na dušeku u stanu svog prijatelja. Bio je iznenađen kada je ustanovio da iznenada ima više energije i vitalnosti čim je ponovo počeo da spava na krevetu. Bitno je da energija či protiče ispod kreveta, kao i oko njega, kako bi osoba koja spava na krevetu mogla dobro da se odmori.

Pravac u kome je krevet usmeren takođe je važan. Krevet usmeren u pogrešnom pravcu može da ima veliki negativan uticaj na ljubavnu vezu i karijeru. Vaš krevet treba da bude usmeren prema jednom od vaših pozitivnih pravaca kako biste postigli najbolje rezultate.

U trpezariji, sto treba da bude propocionalan dimenzijama prostorije. U mnogim stanovima ne postoji odvojena trpazarija, što se smatra povoljno u feng šuiju. Razlog je to što Kinezi veruju da će, ako je trpezarija potpuno zatvorena, materijalna dobit biti ograničena. Prema tome, kada je prostor za obedovanje u sklopu dnevne sobe, to je dobro sa tačke gledišta feng šuija.

Trpezarija, više od bilo koje druge prostorije, ne sme da bude zakrčena sa previše nameštaja. Ljudi koji sede oko stola treba da budu u mogućnosti da priđu i ustanu bez ikakvih ograničenja.

Trepzarijski stolovi obično su pravougaon. To je pogodono zato što u većini slučajeva prostor za obedovanje takođe ima oblik pravougaonika. Okrugli, ovalni i trpezarijski stolovi u obliku pa-kua takođe su dobar izbor. Domaćin i domaćica treba da sede na suprotnim krajevima pravougaonog stola. Ukoliko postoji samo jedan domaćin, biće lep gest ako pozove počasnog gosta da sedne na kraj stola koji gleda prema glavnom ulazu u prostoriju.

U dnevnoj sobi nijedna fotelja ni divan ne treba da budu leđima okrenuti direktno prema glavnom ulazu u prostoriju. Isto tako ne treba da budu smešteni direktno ispod tavaničkih greda. Divani i fotelje dobijaju potporu od zidova i imaju koristi koristi kada su leđima okrenuti prema njima. Ljudi se ne osećaju prijatno akda je naslon fotelje u kojoj sede usmeren prema vratima ili prema prozoru.

Fotelji i divani ne bi trebalo da stoje previše blizu jedni uz druge da se ljudi koji sede na njima osećaki sputano. Stočići za kafu koji stoje suviše blizu uz divan ili fotelju takođe mogu da izazovu isti utisak. Fotelje i sofe ne treba postavljati suviše blizu kamina jer gostima treba da bude toplo, ali ne i vruće.

Važno je da glava kuće sedi na mestu odakle može da se vidi glavni ulaz u prostoriju. Položaj koji se nalazi dijagonalno u odnosu na glavni ulaz poznat je kao "komandni položaj" i pruža autoritet i moć osobi koja tu sedi. Zapravo, većina ljudi trebalo bi da bude u mogućnosti da vide glavni ulaz. Strateški postavljeno ogledalo može da obezbedi ovaj pogled ljudima koji sede leđima okrenuti vratima. Ako fotelju sa najboljim pogledom na vrata ponudite gostu, biće to pravi znak ljubaznosti. Međutim, kada ne primate goste, koristite je i vi sami.

Nameštaj treba da bude raspoređen tako da obezbeđuje udobnost i lakoću u korišćenju. Nezgrapan, neudoban naemštaj stvara osećaj nelagodnosti i onemogućava opušten razgovor. Nameštaj postavljen u polukrug, u krug ili u formu pa-kua podstiče komunikaciju. Raspored u obliku trougla ili slova L stvara šar u viodu strele. Međutim, to nije slučaj kada je nameštaj raspoređen u obliku slova L stoji uz dva zida.

Predmete koje često koristite stavite tamo gde možete lako da ih dohvatite. Omiljeni ukrasni predmeti treba da stoje na mestu gde možete da ih vidite i uživate u njima. Slike i fotografije izložite na takvim mestima da možete da im se divite i sedeći i stojeći.

Zbirke predmeta treba izložiti na jednom ili dva mesta, a ne po celoj kući. Bolje je da to izgleda kao izložba nego da se stekne utisak da su predmeti nemarno razbacani po stanu i da stvaraju nered.

Ogledala možete da postavite skoro svuda. U dnevnoj sobi ogledala mogu da postave iznad kamina. Ogledala su povezana sa energijom vode jer njihova površina reflektuje svetlost na isti način kao voda. Shodno tome, ogledalo iznad kamina uravnotežava energiju koju stvara toplota.

Lampe možete da upotrebite da biste osvetlili mračne uglove i stvorili prijatno raspoloženje. Biće trenutaka kada ćete više voleti prigušenu svetlost, ali u načelu vaše sobe treba da budu dobro osvetljene.

Zgodno je da nameštanje sobe počnete tako što ćete prvo postaviti najvažniji komad nameštaja. U spavaćoj sobi to će, naravno, biti krevet. U trpezariji, sto je očigledno najvažniji, kao što su to divan ili sofa u dnevnoj sobi. Kada pronađete najbolje mesto za taj komad nameštaja, ostale komade možete da postavite u odnosu na njega. Središte stana čini centar sreće. Svaka soba takođe ima svoj centar sreće. U idealnom slučaju to polje trebalo bi ostaviti bez našetaja kako bi energija či mogla i dalje slobodno da protiče ispod, preko i oko stola."

Izvor: Sensa