Psalmi su stihovi iz Starog zaveta, vid molitve za koje vernici veruju da pomažu u otvaranju srca i pronalasku mira. Postoji oko 150 psalama, a posebna knjiga u kojoj su skupljeni Psalmi naziva se Psaltir. Psalam se smatra himnom koja je napisana Bogu, a većinu njih je pisao car David. U njima je ispoljavao svoja osećanja, sreću i tugu, molitve, reči zahvalnosti, kajao se za svoja dela i govorio o spasenju sveta i pobedu vrline nad tamom, i predviđao dolazak mesije Isusa Hrista.

Predstavljaju molitve u stihovima koji se mogu člitati sa ili bez povoda. Vernici smatraju da reči Psalama ulaze u ljudsko srce, neguju ga, teše i okrepljuju, a iz njega izbacuju negativnost. Sveti Arsenije Kapadokijski uspostavio je prailo da se razni psalmi (raspoređeni prema brojevima) čitaju za različite potrebe. Za jedan od najlepših smatra se Psalam23, a prema navedenom svetitelju on se čita, simbolično rečeno, "da se otvore vrata kada su ključevi izgubljeni."

U njemu je kroz stihove i metafore zapisano da čak i u najtežim trenucima života postoji uteha. Car David je prema predanju pisao ovaj Psalam u teškom trenutku života, ali nije gubio veru jer je znao da je Bog sa njim i da ga čuva.

"Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati.

Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu.
Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog.
Da pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla; jer si Ti sa mnom; štap Tvoj i palica Tvoja teši me.
Postavio si preda mnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim; namazao si uljem glavu moju, i čaša je moja prepuna.
Da! Dobrota i milost Tvoja pratiće me u sve dane života mog, i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zadugo." (Psalam 23)

Psaltir zauzima važno mesto u svetskoj religijskoj književnosti.

Izvor: Sensa