Mudre misli Svetogorskih monaha se često citiraju i mogu pomoći u određenim životnim situacijama i u traganju za unutrašnjim mirom. Ruski monah SimeonAtonski proveo je veći deo života na Svetoj Gori, a iza sebe je ostavio brojne mudrosti i odgovore na razna životna pitanja o duši, sreći, novcu, uspehu... Njegovo pravo ime bilo je Siluan, ali je koristio pseudnim Simeon u znak sećanja na svog oca, takođe atonskog podvižnika. Njegove poruke i lekcije prilagođene su mentalitetu savremene osobe, predstavljene jendostavnim i razumljivim jezikom, ali svaka u sebi nosi poseban duh i ima duboko znaćenje. Pročitajte neke najvažnijih lekcija Simeona Atonskog:

1. Koja je najređa veština? - Sposobnost davanja.

2. Koja je najbolja veština? - Sposobnost praštanja.

3. Koja je najteža veština? - Sposobnost ćutanja.

4. Koja je najvažnija veština? - Sposobnost da se pita.

5. Koja je najvažnija veština? - Veština slušanja.

6. Koja je najneprijatnija navika? - Taština.

7. Koja je najštetnija navika? - Brbljivost.

8. Koja osoba je najjača? - Ko je u stanju da razume Istinu.

9. Koja osoba je najslabija? - Ko sebe smatra jakim.

10. Ko je najpametniji? - Ko pazi na svoje srce.

11. Koja je najopasnija zavisnost? - Zavisnost od vašeg tela.

12. Ko je najsiromašnija osoba? - Onaj ko najviše voli novac.

13. Ko je najbliži Bogu? - Milosrdni.

14. Kako se odupreti nevolji? - Uz snagu radosti.

15. Kako se odupreti patnji? - Strpljenjem.

16. Šta je znak zdrave duše? - Vera.

17. Koji je znak bolesne duše? - Beznađe.

18. Šta je znak pogrešne aktivnosti/posla? - Frustracija.

19. Šta je znak dobrih dela? - Smirenost uma.

20. Koja osoba nikada neće umreti? - Ona koja voli druge.

Izvor: Sensa