Mi živimo u zdravom, uređenom i savršenom svemiru. Neka to bude naše glavno načelo.

Savršene informacije organizmu dolaze kroz životnu energiju kvantnog polja koja predstavlja najvažniju energetsku hranu organizma. Životna energija daje red svim funkcijama organizma. Kiseonik i hranljive materije su neophodni organizmu, ali ako se vibracija životne energije poremeti, ona ne može da dođe do određenih organa. Usled prisustva negativnih emocija (briga, strahova, ljutnje, krivice i drugih), pravilne informacije ne stižu do nervnog i imunog Sistema, što utiče na održavanje ravnoteže u organizmu i on prestaje da bude savršeno organizovan sistem. Postavlja se pitanje kako nastaju negativne emocije. Najčeće ishoduju iz negativnog razmišljanja i tako remete vibraciju centralnog nervnog sistema. U slučaju spazmofilije (život sa poremećenom životnom energijom) i hroničnog stresa, svi sistemi koji održavaju naš organizam se kontrahuju, slabije rade i s vremenom atrofiraju. Bolest nastaje tamo gde je postojalo najveće opterećenje.

Uskraćivanje životne energije

Ravnoteža našeg energetskog polja snage i uma je jedini put ka zdravlju, sreći i blagostanju! Ljudski mozak je najvažniji organ koji prima vibracije preko kauzalnog, astralnog i eteričnog energetskog tela. Njegova energetski-vibratorna aktivnost se meri i izražava u frekvencijama moždanih talasa. Desna hemisfera mozga je normalno dominantna i ona je veza sa savršenom vibracijom Univerzalnog Kvantnog Polja. Ako prevladava aktivnost leve hemisfere zbog hroničnog stresa, briga, strahova i ljutnje, dolazi do neusklađenosti frekvencija mozga i celo energo-informaciono polje snage organizma se blokira i može doći do bolesti. Našu savršenu životnu energiju remete reagovanja i život u negativnim emocijama, a zapravo je naše prirodno stanje da budemo srećni, nasmejani i dobrog zdravlja. Sebi treba da postavimo pitanje da li vidimo sebe i život očima koje su zamagljene od briga, krivice, strahova i ljutnje ili vidimo život iz poštovanja, vere i stava divljenja prema životu. Tada ga vidimo mnogo jasnije i lakše i uspešnije ostvarujemo svoje ciljeve.

Bolesti se razvrstavaju prema simptomima, ali njihovi uzroci mogu biti potpuno različiti. Čak nam i sama lokalizacija bolesti dosta govori o poremećaju ravnoteže. Fizički organizam je samo reaktor. On vibrira na određeni način kada je izložen hroničnom stresu i uvek je izraz niskih vibracija opsesivnog razmišljanja i negativnih emocija.

Svaki put kada smo izloženi stresu dolazi do uskraćivanja životne energije u određenom delu tela. Tako nastaju uslovi za fizičku manifestaciju koja se, u našoj realnosti, zove bolest organizma. Ona je način na koji svaki organizam izražava svoj doživljaj nejedinstva sa univerzalnim kvantnim poljem. Međutim, fizička manifestacija neravnoteže koju nazivamo bolest nam može doneti uvide i informacije ako smo spremni da čujemo šta nam se kroz bolest saopštava.

Prema ajurvedi uzroke bolesti nalazimo u grešci intelekta (uma). Bolest tako predstavlja izraz nejedinstva uma i savršene životne energije. Nikola Tesla je tvrdio da je bolest misaoni pad.

Duhovna medicina

Kvantna ili duhovna energetska medicina zasniva se na saznanju da je preko 90 odsto svih hroničnih bolesti posledica stresova i negativnih misli, kao što su nezadovoljstvo, žalost, strah, brige.

Energetsko kvantno isceljenje koriguje frekvenciju bolesti na frekvenciju zdravlja. Naši stresovi i negativne misli su energetski talasi koji blokiraju protok životne energije kroz telo, što prouzrokuje nastanak bolesti u organizmu. Naš organizam se ponaša kao rezonator koji u odgovoru na talase određenih frekvencija i reaguje promenama u svom funkcionisanju.
Mi se kupamo u moru prirodnih niskofrekventnih elektromagentnih polja, od rođenja do smrti. Naš mozak je i sam elektromagentni sistem sinhronizovan na Šumanovu rezonancu (ŠR). Stabilna sinhronizacija elektromagentnog polja mozga leži u osnovi razmišljanja, učenja, emocija i inteligencije. Važno je napomentui da je frekvencija rada hipokampusa (gde se nalaze centri za učenje) upravo 7,83 Hz. Ćelije reaguju na frekvencije u opsegu Šumanove rezonancije, ignorišući sve druge. Mi u svojim neuronima imamo prijemnike ovih signala i oni nas sinhronizuju sa prirodnim ritmom života na planeti. Jedan od pionira izučavanja uticaja Šumanove rezonance na fiziologiju čoveka, elektroinženjer Luis Hejnsvort, prvi je zapazio odnos frekvence moždanih talasa i Šumanove rezonance.

U nastavku ovih izučavanja, fizičar Robert C. Bek je opisao preko 240 frekvencija u ljudskom telu koje su odgovorne za lučenje endorfina, kateholamina, enkefalina, pa čak i za nastanak matičnih ćelija. Suština energetskog isceljenja je zapravo u korigovanju frekvencije bolesti na frekvenciju zdravlja. Čak i hrana koju unosimo ima svoju vibraciju i dok je industrijska hrana praktično bez vibracija, najvišu energetsku vrednost imaju esencijalna ulja (sa frekvencijama preko 100 Hz).
Suština delovanja duhovno-energetske medicine nije u otklanjanju simptoma bolesti nego njenih uzroka, čime se posledice, odnosno simptomi automatski povlače.

Usklađivanje telesnih energija

Naše zdravlje najviše zavisi od pravilne vibracije životne energije. Kroz rad sa sistemima telesnih energija mogu se obnoviti naše prirodne isceljujuće sposobnosti. Kada naučimo da upravljamo svojom životnom energijom, možemo upravljati i svojim hormonima i neurotransmiterima. Kvantna medicina je blagotvorna za lečenje većine zdravstvenih problema – ona nudi rešenja tako što popravlja poremećene frekvencije.

Kako bismo se vratili u realnije viđenje Sebe i Života potrebno je da se vratimo u unutrašnju duhovnu ravnotežu ili dublju prirodu, jer samo ona vodi ka boljem zdravlju. Za sve ljude je veoma važno da nauče kako da se oslobode od dominacije straha, preterane brižnosti ili dominacije reagovanja ljutnjom u kretanjima Života. Smatra se da bilo koje poremećeno stanje savršene životne energije organizma, nastaje usled dominacije negativnih emocija i negativnog razmišljanja u ljudskom energo-umnom sistemu.

Prepustite se više radostima života, izađite na svetlost dana, isključite televizor, ne čitajte svaki dan novine, budite što više u tišini prirode, ne skidajte osmeh sa lica, jedite samo prirodnu hranu, bacite sve otrove iz kuće, idite na akupunkturu sa 5 do 7 tačaka na glavi koja popravlja moždane talase i harmonizuje jedinstvo leve i desne hemisfere mozga. Bolesti u savršenstvu prirode ne postoje, postoji samo intoksikacija uma i tela. Vraćanjem organizma u ovu usklađenu vibraciju stvaraju se uslovi da organizam može da ozdravi. To je suština reprogramiranja svih nivoa Bića.

Primer reagovanja ljutnjom

Ljutnja najviše remeti rad slezine, želuca, jetre i mozga. Jetra je jedan od organa na koji stres (bes, ljutnja) posebno snažno deluje. Otuda i savet da sve životne probleme treba rešavati „hladne glave”.

Kada jetra ima poremećaj energije vatre, to nepovoljno deluje i na želudac i na slezinu koji su odgovorni za varenje. Tako „pregrejani” želudac luči previše želudačne kiseline i ne može normalno da funkcioniše, a posledice su razne smetnje u varenju, nesanice, noćne more, zatvor ili dijareja i još mnogo toga. Poremećaji u radu jetre utiču i na kožu, oči, mišiće, nokte i grlo.
Smirena jetra, očišćena od vibracija ljutnje primetno doprinosi ravnoteži celog organizma. Kako bismo očistili i otpustili ove emocije možemo delovati na svim nivoima i, uz redovno čišćenje jetre, voditi računa o našim mislima i emocijama. Vreme provedeno u prirodi, šetnje, poseta ordinaciji za kvantnu medicinu i savetovanje sa lekarima koji praktikuju integrativni pristup može samo da bude od velike koristi za pacijenta.

Tekst: dr Boško Hristić (www.medicor.rs)

Izvor: Sensa