Pravoslavni vernici u Srbiji 7. decembra proslavljaju Svetu velikomučenicu Ekaterinu Aleksandrijsku. Ova svetiteljka živela je na kraju 3. veka i bila je izuzetno obrazovana, imala je bogato znanje iz grčke filozofije, retorije, medicine i logike. Prema predanju, imala je viziju u kojoj joj je Isus Hrist darivao prsten, što je ona tumačila kao znak da svoj život treba da pokloni Bogu.

Prema predanju, car Maksencije je jednom prilikom organizovao debatu o veri u kojoj je učestvovalo 50 mudraca, a u toj raspravi Sveta Ekaterina je odnela pobedu. Car je hteo da pogubi mudrace, a oni su pred smrt primili hrišćanstvo. Sveta Ekaterina je pogubljena u 18. godini, 24. novembra 305. godine. Po predanju, prilikom pogubljenju, iz njenog tela poteklo je tada mleko umesto krvi.

Manastiru Svete Katerine nalazi se u Sinaju i tamo se čuvaju njene mošti. Poseduje biblioteku i muzej, a Dragutin i Milutin darivali su brojne poklone koji se čuvaju u manastiru. Za ovaj dan vezuje se jedan simboličan običaj da devojke i žene koje nisu pronašle pravu ljubav, danas čitaju molitvu kako bi upoznati pravu osobu za sebe. Prema verovanju molitva se čita 40 dana za ostvarenje želje, mir i blagodat.

"Vrlinama kao svetlošću sunčanom si prosvetila neverne mudrace, i kao presvetli Mesec noćnim putnicima, odagnala si tamu neverja, i caricu si uverila, i zajedno sa njom i mučitelja si izobličila, bogozvana nevesto, blažena Ekaterina. Sa željom si došla u nebeski Dvorac ka prekrasnom Ženiku Hristu, i od Njega si carskim vencem uvenčana: Njemu sa Anđelima predstojeći, moli se za nas, koji slavimo preslavnu uspomenu tvoju."

Izvor: Sensa