Godine ne odlučuju koliko smo stari ili mladi, one su samo broj svećica na našoj torti, brojke u ličnoj karti i odrednica da se povežemo sa određenom generacijom. Sigurno ste kroz život sreli starije ljude koji imaju sjajnuenergiju, mladoliki su, deluju mnogo mlađe u odnosu na svoje godine. Oni su odraz toga da naša starost se ne meri brojem bora na licu, već unutrašnjimstanjem - stanjem duha.

Vladeta Jerotić bio je srpski akademik, psihijatar, profesor na Bogoslovskom fakultetu i autor brojnih psiholoških knjiga o raznim aspektima života. U jednoj emisiji istakao je i kako čovek zauvek može da ostane mlad:

"Ljubav obnavlja čoveka celog, i jedino duh je mlad. U starosti ako sačuvamo duh, onda smo stalno mladi, i nema starosti."

Ako sačuvamo mladalački duh, duh radosti u sebi, možemo zauvek ostati mladi. Ali kako to učiniti? Taj maldalački duh je već u nama, mi smo ga dobili rođenjem, jer on nije samo duh mladosti, već vedrine. Kroz očuvan optimizam, smeh, pozitivan pogled na život, možete dugo sačuvati mladost iznutra koja će se manifetovatispolja.

Osobe koje žive u skladu sa sadašnjim trenutkom i koje su spremne da prihvate život kao igru; oni koji su aktivni u oblastima života koji vole; oni koji nikada ne idu protiv svojih snova i želja; oni koji se ne plaše da rizikuju za sreću i izlaze iz zone komfora; uspeće da sačuvaju mladost bez obzira na godine.

Izvor: Sensa