Manipulacija i manipulativni stilovi komunikacije mogu da se dese i “najboljima”. Ako zastanete i iskreno se zapitate da li ste i vi nekada manipulisali u nekom odnosu, odgovor će najverovatnije biti Da!
Odnosi koje razvijamo sa drugima su jedan od temelja radosnog i ispunjenog života i nije neobično da mnogi ljudi krenu na psihoterapiju ili se obrate stručnjacima kako bi poboljšali svoje odnose. Osećaj izolovanosti, usamljenosti i nepovezanosti sa drugim ljudima su štetni po mentalno i fizičko zdravlje.
Ukoliko osećate da u vašoj vezi nije baš sve pod konac, posebno ako je partnerski odnos u pitanju – postoje dve stvari na koje treba da obratite pažnju i da ih fino naštelujete kako biste odnos vratili u ravnotežu.

Psiholozi su ustanovili dva glavna oblika nekosntruktivnog konflikta koji nagrizaju i najčvršće veze. Proverite da li vi preuzimate neki od ova dva obrasca ponašanja.

1. Manipulacija ćutanjem - pasivna agresija

Da li u konfliktnim situacijama birate manipulaciju ćutanjem? Ovo je pasivno agresivna taktikakoju ljudi koriste kako bi povratili kontrolu u odnosu. Više od polovine ljudi u brakovima je koristi, više žene nego muškarci.
Ovaj pristup može imati različite oblike, od izbegavanja kontakta očima do odugovlačenja ili ignorisanja. Važno je znati da kada jednom upotrebimo ovu taktiku, velika je verovatnoća da ćemo nastaviti da je primenjujemo.
Ovo je disfinkcionalni način komunikacije, koji kratkoročno može da reši neki problem ili sukob koji imate sa partnerom ali nikako nije zreo način za razrešenje konflikta.
Umesto da koristite manipulaciju ćutanjem sledeći put izaberite – tišinu. Kako? Otvoreno komunicirajte drugoj strani da vam je potrebno malo mira i tišine da saberete misli u vezi sa situacijom koja kreira konflikt. I zaista se udaljite, čak i fizički od situacije – promislite, smirite se i tek iz stanja mira i staloženosti komunicirajte drugoj strani o opcijama koje vidite kao moguće rešenje.

2. Vraćanje istom merom ili "milo za drago"

Kada smo zbog nečega uznemireni velika je šansa da ćemo pre reagovati na situaciju nego osmotriti i promisliti. U nekim slučajevima to će dovesti do manipulacije ćutanjem, a u nekim će dovesti do taktike uzvraćanja istom merom. Dakle, kada neko uradi nešto što vas uznemiri vi uradite nešto drugo za šta znate da će uznemiriti drugu stranu.
Ova eskalaciona taktika konfrontacija ima visoku cenu – često može da se otme kontroli i da lako rešive situacije pretvori u sukobe koje je teško popraviti i razrešiti. Istraživanja pokazuju da je opraštanje daleko bolja opcija za naše mentalno zdravlje nego osveta. Neki sukobi i prestupi zaist amogu promeniti naše veze ali to ne znači da ne možemo da oprostimo. Potrebno je da osvestimo trenutak kada ulazimo u reaktivno stanje i napravimo odmak i svesno izaberemo oproštaj umesto osvete.

Izvor: Sensa