Pomračenje Sunca u spoju sa mladim Mesecom je trenutak moćne i intezivne energje. Uglavnom se za promenu lunarnih faza i ciklusa vezuje manifestacija i vizualizacija želja, ali tokom ovih promena u kosmosu, ovakve stavri treba izbeći. Uglavnom s emlad Mesec povezuje sa postavljanjem namera i privlačenjem želja - ali pomračenje Sunca sa mladim Meseom donosi snažne i intezivne promene.

Ovakvi kosmički događaji su često praćeni šokantnim otkrićima, iznenadnim zaključcima i uzbudljivim novim počecima koji nam pomažu da se ponovo uskladimo sa našom istinskom misijom. Uglavnom su to nagle izmene planova, veliak iznenađenja koja nas mogu šokirati, ali i dati nam sjajne uvide.

Atmosfera sezone pomračenja može biti haotična, intenzivna i često zahtevna, jer doživljavamo mnoge promene i otkrića za kratko vreme. Ovako jaka i nestabilna energija nije povoljna za klasično zamišljanje želja i manifestovanje. Umesto toga, pomračenja su mnogo bolja za smirivanje, odmor, prihvatanje promena, sklad sa sobom i otpuštanje negativnog.

Tokom pomračenja, Sunce, Mesec i Zemlja se poravnavaju tako da svetlost Sunca i/ili Meseca postaje ometana. Kada su nebeska tela uhvaćena u senku jedno drugog, ne mogu da funkcionišu kao i obično, pa je cela kosmička energija mnogo napetija i samim tim nepovoljnija za ispoljavanje. Pored toga, pomračenja su uvek usklađena sa dve važne astrološke tačke poznate kao "čvorovi sudbine" ili. lunarni čvorovi. Tada se energija u našim životima naglo menja kako bi nas vratila na put naše sudbine. Zbog toga, klasična manifestacija, odnosno zamišljanje želja može vas odvratiti od potrebnih darova, uvida i životnih lekcija koje pomračenje nudi.

Ipak, postoje stvari koje tokom pomračenja Sunca mogu doneti nešto dobro u život, ono što želite, ali na drugačliji način. To s enajpre događa kroz komunikaciju sa sobom, kontakt sa svojim unutrašnjim bićem i povezivanje sa podsvesti. Zato 30. arpila iskoristite energiju za samorefleksiju i rast, a onda možete očekivati da će se uskoro želja i dogoditi. Preporučuje se pisanje dnevnika - zapišite svoje negativne misli na papir, one koje želite da odu, i one pozitivn ekoje nameravate da postanu deo vašeg života. Možete podeliti u dve kolone i tako učiniti preglednijim ono što želite da otpustite i ono štoi nameravate da uradite/promenite. To će vam dati jasnije uvide kojim putem treba da krenete.

Takođe, zapišite na papir i stvari na kojima ste zahvalni što ih imate u životu, od najobičnijih stvar, poput novog dana koji je pred vama, do onih za koji ste se puno trudili, na prime ruspeh na poslu, porodični dom. Kroz iskazivanje zahvalnosti, privlačite u život sve više i bolje!

Ovo je povoljan dan za energiju ljubavi i zajedništva, pa se okupite sa svojim najmilijima, razgovarajte, grlite se, pokažite emocije. Dan je dobar i za duge šetnje i boravak u prirodi - osim što će vas opustiti, pomoći će da s ebolje povežete sa sobom, ostvarite svoje želje i izaberete način na koji želite da gradite svoj život iz snova.

Izvor: Sensa