Jednom je jedan od učenika Rumiju, persijskom filozofu, mistiku i pesniku, postavio zanimljiva pitanja. Rumi mu je dao odgovore koji su toliko moćni da mogu promeniti život i ceo svet. 

Šta je bes, pitao je student?

Bes ne prihvata ono što ne možete da kontrolišete. Ako prihvatite da su neke stavri van vaše kontrole, ljutnja postaje tolerancija.

Šta je zavist?

Zavist ne prihvata dobro u drugima. Ako ga prihvatimo, to postaje inspiracija.

Šta je otrov?

Sve više nego što nam je potrebno može biti otrov. To može biti moć, bogatstvo, hrana, ego, pohlepa, lenjost, ambicija, mržnja ili bilo šta drugo. 

Šta je strah?

Strah ne prihvata neizvesnost. Ako prihvatimo neizvesnost, strah postaje avantura.

Šta je mržnja?

Mržnja ne prihvata nekoga kakav jeste. Ako ga mi bezuslovno prihvatimo, mržnja postaje ljubav.

Izvor: Sensa