Kako je prošla godina iza vas? Kada se osvrnete na 2021, šta je ono što prvo uočite? Često živimo u prošlosti i fokusiramo se na greške, neuspehe, loše stvari, negativnosti. Kada posmatramo samo loše, ne možemo da primetimo sve ono sjajno i dobro što život donosi. Jedna lepa novogodišnja priča Paola Koelja baš nas na to podseća:

Muž i žena su sedeli u restoranu u novogodišnjoj noći. Razgovarali su o tome kako je prošla njihova godina i pravili planove za budućnost. Muž se stalno vraćao na istu temu. U proteklih godinu dana doneo je pogrešnu odluku, izgubio vreme na nekom projektu. Stalno je jadikovao zbog toga i nije mogao da se smiri.

Žena ga je pažljivo slušala, a zatim počela da posmatra novogodišnju jelku, koja je stajala nedaleko od njihovog stola. Muž je to smatrao činjenicom da ona više ne želi da ga sluša, nije zainteresovana.

Pogledao je i drvo:

- Pogledaj kako lep, svetao venac. Dok sijalice sijaju, drvo izgleda tako svečano i elegantno! - rekao je.

- Da, slažem se s tobom - rekla je supruga. - To je upravo tako. Samo ako malo bolje pogledaš ovu jelku, možeš videti da je jedna od lampica pregorela. Ako se stalno fokusiraš na ovu pregorelu sijalicu, onda sve više ne izgleda tako lepo i svečano. Uzgred, ti to radiš upravo sada. Ne gledaš na prošlu godinu kao na dugačak venac pozitivnih, prijatnih događaja i dostignuća. I stačno si fiksiran na jednu pregorelu sijalicu.

Šta možemo naučiti iz ove priče?

Kada se fokusiramo samo na greške i loše stvari danima, mesecima, godinama. Kada ne dozvoljavamo da to od nas ode, samo sami sebi pogoršavamo. Ljudi tuguju, kritikuju, negoduju zbog lošeg. Ali često zaborave da cene dobro koje već postoji.Sami obezvređujemo dobro koje imamo. Šta bi se promenilo kada bismo umesto toksičnog kukanja, razvili praksu zahvalnosti?

Ovo je pristup koji je dostupan apsolutno svima. Tražite dobro, zapažajte dobro, budite zahvalni na tome i dobro raspoloženi i sa verom u najbolje idite napred. Tada će vam dobro i biti!

Izvor: Sensa