Da li ste nekada osetili neverovatnu povezanost sa nekom osobom čak i kad anije u vašoj blizini? Možete li da se povežete sa nekim mislima i da imate slične misli i poruke koje jedno drugom želite da saopštite, a da ne izgovorite nijednu reč? Ako sebe prepoznajete u ovome, imate snažnu telepatsku vezu sa nekom osobom.

Kada dvoje ljudi uspostave telepatsku vezu, oni mogu biti povezani čak i kada su miljama daleko. Ljudski mozak je sposoban da čini čuda. Jedno od ovih čuda je telepatija. Telepatija prevazilazi pojmove vremena i prostora i omogućava komunikaciju bez kontakta i bez verbalne komunikacije.

Sledeći znakovi pokazuju da ste sa nekim snažno povezani telepatski:

- Uvek znate šta rta osoba misli ili oseća, čak i kada nije pored vas. Vaša međusobna energija je jaka, snažno ste povezani mislima, da osećate jedno drugo u celosti.

- Kada vam je neko blizak u opasnosti ili mu se dešava nešto važno, osetićete to. Takođe možete osećati strah ili bol koji se javlja kod druge osobe.

- Tišina sa nekim može biti puna ljubavi.

- Neko ti daje osećaj sigurnosti. Čak i kada ste u nezgodnoj situaciji, osećate prisustvo nekoga, iako ta osoba fizički nije pored vas.

Telepatija svakako jeste prenos talasa ljubavi i bliskosti, i ne treba je ignorisati. Kada vam se pojavitaj unutrašnji glas i golicanje koje vas povezuje sa nekom osobom, pozovite joj, saopštite svoje osećanja, razgovarajte. Emotivne odnose treba stalno razvijati, dve duše mogu postati jedno - tek

Takva osećanja se mogu pripisati telepatiji.

Ako je ljudski mozak sposoban za telepatiju, zamislite šta bi sve čovek mogao da uradi kada bi bio svestan svoje prave moći i koristio svoje mentalne sposobnosti za najviše dobro?

Talas ljubavi i saosećanja mogao bi da zapljusne celu planetu.

Izvor: Sensa