Vaša poruka za sreću u ponedeljak, 2. januar 2023. godine!

Prvi dani u Novoj godini mogu biti naša rakrsnica, važna prekretnica. Ovo su dani kada kreiramo planove, namere i želje, dani kada se radujemo novom početku i prihvatamo ga. Početak januara je period kada stvaramo neke nove ambicije, odlučujemo šta promeniti, a šta zadržati. Ali od svih odluka, jedna je među važnijima - "Od danas ću biti spokojna!"

Čak i kada se životno more uzburka, važno je da sačuvate spokoj u sebi. Taj spokoj vam donosi smirenost, bistrinu uma, šanse da lakše pronađete rešenja. Spokoj u srcu je ono što nam daje snagu, podseća na koliko smo hrabri i da imamo tu unutrašnju snagu koja nas drži čvrsto na zemlji u svakoj situaciji. Hajde da u 2023. godine odbacimo očaj, a sačuvamo u sebi neprocenjivi mir i težmo ka radosti.

Izvor: Sensa