Želje se ispunjavaju onima koji veruju u čuda - da li vi verujete? Postoje razne tehnike motivacije i vizualizacije za koje se veruju da pomažu u ispunjenju želja, a sada vam donosimo jednu od njih za koje mnogi veruju da je potrebno samo 2 dana da se ispunjenje pokrene.

Reč je o moćnoj tehnici vizualizacije. Zatvorite oči, opustite se i zamislite sliku ispunjenja svoje želje u budućnosti. Stvorite tako realnu sliku kao da se želja zaista ispunjava u stvarnosti. Razmislite o svojim željama, težnjama,

ciljevima i snovima ... Sigurni smo da je izbor veliki i da ima o čemu da se razmisli.

Odaberite želju koja vam je veoma važna u ovoj određenoj fazi vašeg života. Razmislite o svim mogućnostima za razvoj događaja i izaberite najpozitivniju i najuspešniju. Vizualizujte nekoliko puta vašu želju, a onda je izgovorite naglas. Prvo polako, a zatim glasnije, glasnije i sve glasnije. Važno je da želju formulišete na pravi način, potpuno jasno. To bi trebala da bude jasna i specifična poruka i važno je da je zamislite u sadašnjem trenutku.

Kako jasno formuslisati svoju želju?

Potrebno je prvo da je zapišete i to morate uraditi ispravno, jer netačne formulacije često su blokada u ispunjenju želja. Na primer, mnogi će ovako formulisati želju - "Želim povećanje na poslu." Međutim, ovo je pogrena formulacija, već treba da zapišete "Dobijam povećanje na poslu." ili "Imam više novca."

Takođe, važno je definisati vreme u kojem će se vaša želja ispuniti, na primer sutra, za dva dana, mesec dana, važno je da tačno navedete. Takođe, želja treba da ima pozitivnu, a ne negativnukonotaciju kako biste privukli njeno ostvarenje. Na primer, umesto da napišete "Od sutra me šef više neće gnjaviti;" zapišite - "Od sutra imam dobar odnos sa svojim šefom."

Ne morate vizualizovati materijalne detalje kada zamišljateželju, na primer, oblike, predmete, boje, već je najvažnije da osetite i doživite osećanja koja donosi njeno ispunjenje. Bitno je da želja ima pozitivan efekat kako na vas, tako i na druge i da ne donose samo vama sreću, već i ljudima oko vas.

Kada formulišete i zapišete želju već ste na pola puta do ispunjenja sna. Sledeći korak je ilustracija. Pronađite sliku koja vas podseća na vašu želju na Internetu ili isecite iz novina, pa zalepite na veći lis papra. Neka taj papir bude vaša mapa želja, pišite po njoj, lepite, crtajte - simbolično predstavite ispunjenje svoje želje.

Sada sledi najvažniji korak. Već ste na pola puta, ali kada sve ovo uradite, odmah uradite prvi korak koji vas vodi ka ispunjenje želje. Ako se odmah aktivirate na polju ispunjenja, mnogo će se brže želja i ostvariti. To ne mora da bude nešto veliko ili krupan potez, važno je samo da se aktivirate i započnete proces ostvarenja.

Izvor: Sensa