Afirmacije su pozitivne izreke koje se koriste u cilju usvajanja pozitivnijeg pogleda na stvarnost, promene negativnih misaonih obrazaca i podizanje motivacije.

Postoje razne afirmacije za različita polja života, u zavisnosti šta želite da unapredite i poboljšate. Tako postoje afirmacije za privlačenje novca, ljubavi, sreće, vežbanja ljubavi prema sebi, za zdravlje itd. Sada ćemo izdvojiti nekoliko afirmacija za uspeh u karijeri, bolju rešutaciju i napredak u profesionalnom smislu.

Prvo morate razumeti kako pravilno da koristite afrmacije. Uz izgovaranje afirmacija, koje treba ponavljati svakodnevno, važna je i tehnika vizuelizacije - zamislite ono o čemu govorite da biste povećali efikasnost ove tehnike. Takođe, važno je da verujete i sebe "ubedite" u pozitivan ishod. Na taj način možete poboljšati samopouzdanje, a samim tim i šanse za uspeh na poslu.

Evo koje afirmacije se izgvoaraju za razvoj karijere:

  • Zaslužujem ono što želim jer vredno radim.
  • Moj uspeh primećuju svi.
  • Svakim danom sam sve bolja na mom poslu.
  • Idem napred i učim nove stvari.
  • Ljudi me poštuju jer ja poštujem njih.
  • Zaslužujem da dobijem unapređenje.
  • Ja sam magnet za uspeh.
  • Volim svoj posao, on me ispunjava srećom.
  • Uspešno nalazim posao iz snova jer ga želim.

Pored navedenih, možete i sami smisliti nekoliko afirmacija za sebe, sa ličnom porukom. Važno je da budu formulisane u sadašnjem vremenu i da u njima nema negacija.

Izvor: Sensa