Kada kažemo spostvena vrednost, na šta vas prvo asocira? Da li vrednujete sebe kao ličnost, svoj rad, znanje, sposobnosti...? Sopstvena vrednost ili na engleskom self worth je naša lična percepcija svoje vrednosti, tj. vrednost koju mi odredimo za sebe. Ona ne mora da se poklapa sa našom stvarnom vrednošću. Mnogi ljudi imaju tendenciju da potcenjuju sebe i svoje znanje, sposobnosti, da se umanjuju u poređenju s drugima. Temom sopstvene vrednosti u štampanom izdanju magazinu Sensa bavila se Danijela Jokić Vaisley, lajfkouč i autorka knjige "Self Worth".

"Da bismo ojačali osećaj vlastite vrednosti važno je da praktikujemo samoosnaživanje (engl. Self-empowerment) i samosaosećanje, kao i da naučimo da praštamo sebi za počinjene greške i doživljene neuspehe. U tome nam može pomoći pisanje pisma opraštanja sebi, izgovaranje i pisanje pozitivnih afirmacija i osvešćivanje negativnog dijaloga koji vodimo o sebi (ukoliko smo samokritični). Takođe nam mogu pomoći pisanje dnevnika i majndfulnes, kao i praktikovanje pozitivnog pričanja o sebi (engl. Positive self-talk). U jačanju osećaja sopstvene vrednosti može pomoći i pisanje dnevnika svojih postignuća i uspeha, kako bismo se podsetili na to šta smo postigli i koliko smo truda, vremena, energije i novca u to uložili. Osećaj nedovoljne sopstvene vrednosti reflektuje se u slabim granicama koje postavljamo u odnosima, te je jako važno za jačanje osećaja sopstvene vrednosti da radimo I to da li i kome previše dajemo u vezama, komuniciranje kakvo ponašanje nećemo tolerisati od drugih, odvajanje vremena za brigu o sebi i rad na svojim ciljevima, vežbanje da kažemo NE kada nemamo dovoljno novca, želje, ili vremena da nekome pomognemo, nekome nešto učinimo, ili prisustvujemo nekom događaju na koji smo pozvani, kao i evaluacija koliko uistinu vrednujemo sebe i da li sebe i svoje potrebe stavljamo na poslednje mesto na lestvici prioriteta, mogu nam pomoći da osvestimo da li imamo dovoljno jake granice u našim vezama."

"Kao u privatnim odnosima, jake granice treba da naučimo da postavimo i u profesionalnim odnosima (poštovanje svog radnog vremena, davanje do znanja kada nismo dostupni na telefon i mejl, podizanje naših cena ako osećamo da ne naplaćujemo dovoljno za kvalitet usluga ili proizvoda koje nudimo…). Briga o sebi (engl. self-care) je takođe važna u procesu jačanja osećaja sopstvene vrednosti, jer nedovoljan osećaj sopstvene vrednosti vodi do zanemarivanja naših potreba i stavljanja sebe na poslednje mesto na lestvici prioriteta. Odvajanje vremena za brigu o sebi i svom zdravlju, investiranje u zdravu hranu i sve ono što nam prija i što nas neguje, kao i u lični rast i razvoj, praktični su koraci kojima demonstriramo koliko vrednujemo sebe."

Izvor: Sensa