Da bi zaista volelisebe neophodno je sagledamo sebe kao celinu, spremni da prihvatimo i one delove sebe kojima se ne ponosimo, koje ne volimo, za koje mislimo da nisu dovoljno dobri. Zato ću vas zamoliti da napišete spisak od 10 osobina koje ne volite kod sebe, piše Elena Srzentić Frleta, magistar socioloških nauka, transformacioni coach i autor coaching programa za žene LadyLifeCoach.

Kod sebe ne volim to što sam…

Ovde se nemojte toliko fokusirati na izgled iako je to najočigledniji deo koji većina ne voli i sa kojim se bori, ali iza našeg odnosa prema svom izgledu se krije mnogo više. Kriju se naša uverenja, naša životna iskustva, naši strahovi, naše viđenje sebe očima drugih.

Drugi deo zadatka je da razmislite šta su vam dobro, korisno ili potrebno doneli ti delovi vaše ličnosti koje niste još prihvatili. Možda su vas štitili, možda ojačali, možda pomogli da bolje razumete druge.

Put ka isceljenju se krije u potrazi za smislom. U posmatranju na život iz šire perspektive. Ne kroz prizmu toga šta smo izgubile ili dobile, već kroz prizmu toga KO SMO postale zahvaljujući ili uprkos nekom iskustvu.

  • Šta sada znam o sebi zahvaljujući tome kroz šta sam prošla?
  • Šta više ne radim sebi zahvaljujući … ?
  • Ko više nisam i ko sam postala zahvaljujući….?
  • Kome sada mogu da budem od koristi zbog toga?

Neverovatna snaga transformacije se krije u mogućnosti da se suočimo sa delovima sebe koje ne odobravamo i koje još nismo naučili da prihvatimo. Ne možete pronaći svoj mir, tako što ćete izbegavati svoj život. Morate ga prihvatiti.

Prihvatanje

Najteže je prihvatiti da ponekad stvari koje su se desile jednostavno nemaju smisla. Beskrajno je teško pronaći smisao u gubitku ili bolesti. Besmisao je ono što najviše boli.

Međutim ako nađemo u sebi snagu da pogledamo na proces iz perspektive toga ko mi postajemo, prolazeći kroz neko iskustva, mi mu tako pridajemo smisao i dajemo značenje.

Nalazeći smisao, nalazimo snagu da prihvatimo i svrhu koju treba da ispunimo. Samo jedan od primera je LujzaHej koja je pronašla svoju životnu svrhu onda kada se razbolela od raka i izlečivši sebe počela da pomaže drugima. Jedna od svetski poznatih modela Maye Musk je postala ekskluzivni top model u svojim kasnim 50 tim kada je prihvatila činjenicu da je kompletno seda kojoj je duga seda kosta postala zaštitni znak. Prvo je izgubila nekoliko angažmana da bi sa vremenom bila prepoznata kao autentičan model i od tog momenta postala jedan od najtraženijih svetskih modela. Prihvatila je sebe u celini i kao takvu

Izvor: Sensa