Tehnika komunikacije – ogledanje (mirroring) je jednostavan način za brzo uspostavljanje bliskosti sa sagovornikom. Ona podrazumeva praćenje sagovornikovih verbalnih i neverbalnih znakova tokom inetrakcije. Obično se sastoji od ponavljanja reči, parafraziranja, uspostavljanja istog tona glasa, ritma disanja i pokreta tela. Ako primetite da vaš sagovornik preksrti ruke nekoliko trenutaka nakon što ste i vi to učinili – to je ogledanje.
Ogledanje je moćan alat komunikacije koji onogućava ljudima da uspostave vezu, a ako ne pazimo može da prouzrokuje i lažan osećaj sigurnosti.

Ogledanje prati jednostavan evolucijski trik kod ljudi – kada je nešto preko puta nama slično i kada ima sličan akcenat, ton glasa ili pokrete naš mozak nam odmah šalje poruku da smo slični i bezbedni. Uprkos popularnom mišljenju da se suprotnosti privlače, istraživači zaključuju za uspeh budućeg odnosa veliku važnost igra upravo to koliko smo slični.

Ogledanje je i način na koji pokazujemo da zaista slušamo sagovornika što može da bude jako korisno tokom rasprava ili sukoba mišljenja. Kada koristimo reči koje je naš sagovornik maločas upotrebio kako bi objasnio svoje stanovište, mi otkrivamo da smo zaista slušali ono što je izgovoreno, a ne samo koristili vreme da smislimo šta ćemo mi da kažemo. Kada se ovako koristi, tehnika ogledanja može da umanji našu reaktivnost i obezbedi i nama i sagovorniku teren na kome zajedno možemo da radimo ka zajedničkom cilju.
Ali kao i svaka tehnika komunikacije i ogledanje može da se koristi u dobre i u loše svrhe u zavisnosti od toga kako i sa kojim ciljem je primenjujemo.

Kada ogledanje može da nam našteti?

Ogledanje nam omogućava da kreiramo konekciju i bliskost sa sagovornikom ali isto tako može da stvori lažnu bliskost – iluziju bliskosti. Često može da se iskoristi kako bi se prikrile prave namere sagovornika.
Psihopate, narcisi i sociopate često koriste ogledanje kao brz i efikasan način da svoje mete uljuljkaju u lažni osećaj sigurnosti. Kada oni korsite ogledanje ono im omogućava da od vas dobiju što više informacija o vama i vašim ranjivostima.

Razlike između dobronamernog i malicioznog ogledanja

Naravno, nije lako identifikovati i razlikovati dobronamerno ogledanje od onog manipulativnog. Ipak, nije nemoguće. Zahteva da zaista poslušamo svoju intuiciju i svesnost koju imamo o sebi i prirodi odnosa koji je u pitanju.

1. Dobronamerno ogledanje kod ljudi koji nam pomažu ili rade za nas
Ukoliko neko radi za vas neki posao u zamenu za novac ili obavlja neku uslugu za vas, velika je verovatnoća da će u komunikaciji koristiti ogledanje. Terapeuti često koriste ovu tehniku kako bi uspostavili raport – most poverenja sa klijentom. U ovim situacijama sagovornici namerno koriste ogledanje kako bi vama bilo dovoljno prijatno da podelite određene informacije, a kako bi oni zauzvrat vama mogli da pruže odgovarajuću uslugu.
Trgovci i ljudi koji rade u uslužnim delatnostima često koriste ogledanje kako bi se vi kao klijent osetili dovoljno opušteno i prijatno. Za dobru prodaju nikako ne treba zanemariti uspeh ove tehnike.
Uopšteno gledano, kada se koristi u ovim okolnostima ogledanje je dobronamerno (osim u nekoliko izuzetaka o kojima ćete više pročitati dalje u tekstu).

2. Manipulativno ogledanje će pokrenuti vaše unutrašnje alarme
Kada je ogledanje dobronamerno vi osećate da ste sinhronizovani sa sagovornikom. Ipak, kada je manipulativno, osetićete da nikako ne možete da uspostavite konekciju. Ovde intuicija igra važnu ulogu i obično ne greši. Vi jednostavno dobijate signale koji se nalate ispod ogledanja i uprkos tome što osoba prati vaš ritam i pokušava da se sinhronizuje sa vama – sitni znaci o lošim namerama postoje a vaše nesvesno ih identifikuje.
Prisetite se situacije kada je neko pokušavao da vam proda nešto ili ste nakon razgovora sa poznanikom imali utisak da je sve bilo iznuđeno i lažno. Zapitajte se i što je najvažnije – zapitajte svoje telo da li je interakcija u kojoj ste iskrena, prirodna i dobra za vas. Poslušajte signal koji vam telo šalje.

3. Kada je nešto previše slično onda je verovatno i lažno
Kada se sledeći put nađete u nekoj komunikaciji u kojoj vaš sagovornik primenjuje ogledanje odredite na skali od 1 do 10 koliko je izraženo ogledanje u tom trenutku. Znak da neko koristi ogledanje kao manipulaciju jeste da obično pretera u tome. Kada ste u društvu narcisa i on koristi ogledanje, on će najverovatnije sve uraditi prenaglašeno i ogledaće i vaše reči i pokrete i izraze lica. Dobronamerno ogledanje podrazumeva da se koristi samo poneki verbalni i neverbalni signal, a ne svi odjednom. Ako osećate da osoba preko puta vas doslovno gradi odraz u ogledalu i ponavlja ono što govorite od reči do reči – sigurno manipuliše.

4. Ako deluje previše dobro da bi bilo istinito – verovatno i jeste
Pazite se situacija u kojima vam se čini da ste naleteli na svog „kosmičkog dvojnika“. Zastanite onog trenutka kada primetite da vam osoba preko puta izgovara sledeće fraze: Zaboga, pa ti si moja srodna duša! Fantastično je koliko smo slični! Imam osećaj da te poznajem celog života!
Ove fraze takođe često koriste narcisi i socipate u ranim fazama odnosa kada pokušavaju da bombarduju ljubavlju svog sagovornika i uspostave vezu.

Izvor: Sensa