Geštalt psihoterapija usmerena je na svesnost o tome što se dešava ovde i sada (Berger, 1980.). Ta svesnost omogućava nam da delujemo u skladu sa svojim autentičnim potrebama. Baš geštalt terapija može pomoći kako da ostvarimo svoje želje i ciljeve. Ovo je, naravno, primitivno tumačenje, ali je u skladu sa naučnim stavom.

Glavna stvar je shvatiti da se oni snovi koji se zasnivaju na stvarnim potrebama ostvaruju brže i efikasnije. Sledbenici humanističke psihologije i geštalt terapije su se na osnovu istraživanja i iskustva uverili da čim se pojavi svesna bazična potreba, sa njom se javlja i mogućnost postizanja cilja. A ako cilj nije postignut, to znači da se javljaju unutrašnji otpori i psihička odbrana. Jednostavno rečeno, čovek sam nesvesno, odnosno nenamerno, ometa postizanje sopstvenih ciljeva.

Donosimo vam jednostavne 3 tajne za ispunjenje želja:

Prvi je sposobnost razlikovanja stvarnih potreba od hirova. Realne, odnosno osnovne potrebe opisuje Abraham Maslov i hijerarhijski ih ređa u čuvenu piramidu. Ove potrebe su važne za život, zdravlje, emocionalnu intimnost, sigurnost i razvoj.

Druga je veština prevazilaženja psiholoških prepreka, na primer, strahova i anksioznosti, sumnje u uspeh i sopstvene sposobnosti. Nisko samopoštovanje ometa sprovođenje planova. Lažna nametnuta uverenja, prihvaćena bez kritike, iskrivljuju sliku sveta i ometaju adekvatnu percepciju stvarnosti, što znači da onemogućavaju pronalaženje efikasnih načina za postizanje ciljeva. Nemogućnost razlikovanja sopstvenih želja od želja koje nameću voljeni, rođaci, prijatelji i mediji takođe je prepreka koju treba prevazići ako je važno postići cilj. Strogo govoreći, ove smetnje su opisane u Geštalt pristupu kao mehanizmi za "prekida ciklusa kontakta".

Treće je sposobnost da se oslonite na svoje unutrašnje resurse i zatražite pomoć. Ne možemo sve sami. Ali daleko od toga da uvek treba da tražite da vam drugi sve postižu i "vuku" vas do cilja. Ako osoba ne zna kako da se osloni na druge, prihvati podršku i zatraži pomoć, to je velika prepreka za ispunjenje sna. Radite sami sve što možete, posvetite se, trudite, ali kada je potrebno, naučite da tražite pomoć, to će značajno olakšati ispunjenje želje.

Izvor: Sensa