Generalizovani anksiozni poremećaj se definiše kao preterani i generalizovani strah i zabrinutost koji traje više od polovine dana u nedelji tokom najmanje 6 meseci.

Mnogi ljudi doživljavaju ovaj poremećaj, a žene ga imaju dvostruko češće od muškaraca. Najugroženiji su ljudi koji su u prošlosti doživeli traumu, osobe koje su izložene teškom stresu i osobe koje već imaju druge mentalne probleme. Poremećaju su skloni i ljudi koji konzumiraju opijate i nedozvoljene supstance i pate od zavisnosti.

Još jedan faktor koji ne treba zanemariti je nasleđe. Stručnjaci procenjuju da anksioznost može biti zapisana u genima. Međutim, zašto se to dešava?

Genetika i anksioznost
Anksiozni poremećaj se može naslediti jer nasleđujemo način na koji se nosimo sa svetom. Nasleđujemo emocionalnu zrelost, način na koji izražavamo emocije. Ukratko, nasleđujemo isti način funkcionisanja koji imaju naši roditelji. Kao što pokazuje epigenetika, nasleđujemo i međugeneracijske traume.

Međugeneracijske traume mogu opstati u porodicama decenijama ili vekovima i prenose se sa roditelja na decu i sa baka i deda na unuke i njihovu decu.

Sve veći broj istraživanja pokazuje duboke negativne efekte traume na decu, čak i ako deca sama nikada nisu doživela traumu.

Istraživanja pokazuju i da nekoliko gena može doprineti anksioznosti, pa stručnjaci preporučuju da ako nam roditelji pate od anksioznog poremećaja obratimo dodatnu pažnju..

Ali okolina igra ogromnu ulogu u razvoju poremećaja. Čak i deca koja nisu genetski predisponirana za to mogu razviti anksiozni poremećajzbog loših životnih iskustava, traume i stresa i prevelike napetosti.

Ako i sami imate anksiozni poremećaj, vaša biološka deca imaju veće šanse da razviju poremećaj, ali to nije garancija. To će se razviti ako ništa ne promenite na sebi. Bez obzira na genetski zapis, važno je pružiti emocionalnu podršku detetu i izgraditi dublji odnos u kome će se osećati prihvaćeno i bezbedno. Na taj način ćete ili prekinuti razvoj anksioznosti ili brže primetiti da li je dete u nevolji i pružiti mu odgovarajuću pomoć i podršku.

Izvor: Sensa.si

BONUS VIDEO: