Osim što se uz nju zabavljamo, uz muziku se opuštamo i meditiramo, a ona ima i moćno psihološko svojstvo. Ona je jedan od esencijalnih oblika vibracije, stoga možemo da je koristimo za čišćenje doma od negativne energije, da uklonimo negativnost i samim tim, unesemo pozitivnu energiju i harmoniju.

Prostor u kome boravimo, a naročito soba u kojoj spavamo veoma utiče na celokupno naše biće i zato je važno da se prema domu odnosimo s ljubavlju i pažnjom. Kada očistimo dom, pročistili smo i svoju dušu. Jedan od načina za to je muzika. Od davnina je korišćena u obredima za rasterivanje negativnih uticaja. Da bi muzika imala svojstvo pročišćivača, potrebno je da melodija bude mirna, sa visokim i niskim frekvencijama koje unose harmoniju i spokoj. Muzika ima moć da naš um stavi u sadašnji trenutak, da mu ne dozvoli da luta, u isto vreme ometajući negativne energetske petlje koje mogu biti prisutne u vašem životnom prostoru.

Evo primer meodije koja može da se koristi za čišćenje doma od negativne energije:

Izvor: Sensa