Swami Satyananda razvio je integralni sistem duboke yogičke relaksacije, koji se kroz praksu pokazao kao veoma delotvoran u prevenciji i redukciji stresa sa fizičkog, emotivnog i mentalnog nivoa postojanja.

Tehnika je jednostavna i zasniva se na receptivnoj svesnosti, a ne na koncentraciji. Cilj je da se vežbač uvede u tzv. hipnagogno stanje svesti, poznato još i kao alfa stanje, a zatim se kreće u dublji rad sa emocijama i simbolima. Izvodi se tako što, dok mirno i opušteno ležite na leđima, slušate instrukcije yoga učitelja, koji vas vodi kroz vežbu u trajanju od 20-30 min.

Prvo se progresivno opuštaju pojedini delovi tela i to po određenom redosledu. U ovom delu vežbanja dolazi do opuštanja i pročišćavanja nervnih, senzornih i motornih puteva. Zatim se od vežbača traži da doživljava dihotomna osećanja, kao što su težina – lakoća, toplota – hladnoća, zadovoljstvo – patnja, zadržavajući se samo onoliko koliko je potrebno na svakom od njih. Na taj način održava se opušteno i svesno svedočenje konfliktnih i opozitnih emotivnih reakcija. Vremenom se takav unutrašnji stav prenosi i na svakodnevne životne situacije i mi postajemo zrelije ličnosti, jer se u nama javlja neprijanjajući pogled na život.

Jezik podsvesnog uma

Pomenuli smo da je za yoga nidru dovoljno odvojiti dvadesetak minuta dnevno. Poslednji deo vežbanja sastoji se iz vizualizacije simbola, odnosno arhetipova. Ovde je vežbač već dovoljno opušten i dublja područja uma su mu dostupnija. Na ovom nivou komunikacija sa podsvesnim obavlja se putem slika, boja, unutrašnjih zvukova, jer to je jezik podsvesnog uma. Jedan simbol nosi u sebi poruku i mudrost, koju stotine i stotine reči ne bi mogle opisati. Ovde su iskustva kondenzovana u formi slika, čijom vizualizacijom oživljavamo svoja iskustva i potisnute impresije. One nam služe kao katalizator unutrašnjeg buđenja. Podsvesni i nesvesni utisci oslobađaju se, kako bi bili integrisani u svesti. Aspirantu se spolja menja život, kao posledica unutrašnjeg oslobađanja. Duboki unutrašnji svet podsvesnog postaje nam bliži, jer se na ovaj način premošćuje praznina svesti između budnog stanja i nesvesnog.

Rad sa simbolima veoma je praktičan i može nam pomoći ne samo u restruktuiranju celokupne ličnosti, već i boljem upoznavanju naših unutrašnjih potencijala. Praktičnost njihove primene iskazuje se i u mogućnosti korekcije mnogih životnih prepreka i svesnom usmeravanju toka života u skladu sa energijom naše namere.

Navodimo vam nekoliko primera simbola, njihovih atributa i polja delovanja:

Žuti kvadrat ili kocka, predstavlja element Zemlju, sa svim svojim atributima: stabilnost, plodnost, sigurna realizacija zamišljenog projekta, pogotovo ako spada u projekte koji zahtevaju dugoročnije planiranje, mentalna stabilizacija - „prizemljenje“ i sl. Vizualizacija namere uz upotrebu ovog simbola, efikasnije pokreće unutrašnje energije u pravcu realizacije.

Jarko crveni obrnuti trougao, sa sjajnom tačkom u sredini, koji simboliše kreativnu energiju, ženski princip – Shakti. Ako vam nedostaje životne energije, ako ste umrtvljeni i bezvoljni, smirite se i utihnite za trenutak, prijatno zavaljeni u fotelji i polako, bez napora krenite da vizualizujete ovaj simbol. Neka on prekrije čitavo vaše vidno polje i, ne zaboravite, slobodno budite kreativni. Možete zamišljati, kako ga crtate i bojite na velikoj tabli, ili ga držite sa obe ruke ispred sebe, ili plivate u bazenu trougaone osnove, koji je ispunjen kreativnom, svežom, jarkocrvenom bojom, približavajući se ka svetlu koje isijava iz njegovog središta.

PageBreak

Vizuelizacija u više dimenzija

Simbol zlatnog jajeta poznat je kao isceljujući simbol i za dušu i za telo. Jaje, kao geometrijska figura, predstavlja savršeni kosmički oblik, kojem nema šta niti da bude oduzeto, niti dodato. Slobodno vizualizujte obično jaje i zamišljajte da je od zlata i to u potpunosti, a ne da je samo pozlaćeno. Možete vizualizovati da ga držite u rukama, ili da levitira ispred vas, polako se okrećući oko svoje vertikalne ose. Vizualizacija geometrijskih predmeta, koji su trodimenzianalni, zahteva veće umeće od zamišljanja dvodimenzionalno predstavljenih simbola. Zlatno jaje inače je simbol našeg unutrašnjeg sopstva i iskustva koja vam daje prilikom rada sa njim su ispunjavajuća i duboka.

Snežnobeli mesečev srp je simbol elementa Vode, a to su emocije. Zamišljajući taj smirujući i osvežavajući simbol, smirujemo ustalasane emocije i rastrzan um.

Heksagram je jedan od značajnijih simbola - dva ukrštena jednakostranična trougla, svetlo plavih stranica. Trougao vrhom okrenut prema dole, predstavlja ženski, a sa vrhom prema gore - muški princip. Ženski princip je – prostor, energija; muški – vreme, svest. Cilj svake duhovne prakse je da se prostor i vreme sažmu u jednu tačku, kako bi se vratili svom pra-izvoru. Zamišljanjem ovog simbola, sa tačkom u sredini, usklađujemo energije u nama, integrišući ih sa svešću u našem srcu. Kada postignemo mir u sebi, sve nam je dobro i potaman. Stres se, kao neka kocka leda, rastače u prisustvu ovog simbola. Ako želite da uskladite odnose sa svojim partnerom, zamišljajte kako se držite za ruke, razmenjujući sva prijatna i uzvišena osećanja, dok se nalazite u njemu.

Svaki vežbač je priča za sebe, sa svojom određenom istorijom problema. Yoga instruktor može u skladu sa tim izabrati odgovarajuće simbole koji će biti najefikasniji u oslobađanju vežbača od njegovih unutrašnjih tenzija.

Yoga nidra našla je svoju primenu u: rastu saznanja i kreativnosti, povećanoj otpornosti prema stresu, transformaciji ličnosti, psihološkoj pripremi sportista i poboljšanju memorije zahvaljujući  efikasnijem absorbovanju informacija i njihovom kasnijem reprodukovanju. Takođe ima i terapijsku primenu zahvaljujući isceljivanju putem vizualizacije i pozitivnih afirmacija.