Aspekt između Urana u Biku i Marsa u Jarcu biće aktivan kroz utorak, 8. februara i pomaže nam da podignemo nivo svesnosti i stvaralačke energije i da krenemo prema ostvarenju zacrtanog cilja. Novi, drugačiji obrasci delovanja pomažu nam da rešimo stari problem. Vidimo da je moguće. Sve se pokreće, otkriva nam se na iznenadne i nepredvidive načine.

Dolazi podsticaj, novo iskustvo.

Neki tereti se otpuštaju.

Budni smo.

Nešto nas uzbuđuje, podiže na noge.

Ograničenja nestaju.

Skloniji smo rizikovanju, ali na promišljen način.

Delovanje donosi rezultate.

Seksualna energija je u porastu.

Sve je propraćeno Mesecom u Biku, pa je ovo dobar dan za obavljanje praktičnih stvari, za organizaciju, planiranje, rešavanje finansijskih problema, ali i za prepuštanje senzualnim užicima.

Slobodno vreme posvetite fizičkoj aktivnosti, a na kraju dana ne zaboravite zahvaliti sebi na svemu što ste ovaj dan postigli i ostvarili.

Astrolog: Julijana Oremović