Praznik Svete Vere, Nade i Ljubavi i njihove majke Sofije pravoslavni vernici obeležavaju 30. septembra, a glavni običaj je da se na ovaj dan treba posebno uzdržati od loših misli i dela.

Sveta Sofija je svojim ćerkama dala imena prema tri najveće hrišćanske vrline - Veri, Nadi i Ljubavi. Svetiteljke su na ovaj dan nastradale u progonima hrišćana u Rimu.

Veruje se da na njihov praznik treba veličati vrline poput Vere, Nade i Ljubavi, podsećati sebe na njih i buditi ih u svom srcu. Takođe, vernici na ovaj dan izgovaraju sledeću molitvu posvećenu svetiteljkama:

Molitva Svetim mučenicama Veri, Nadi I Ljubavi i njihovoj majci Sofiji

O, svete i hvale dostojne mučenice, Vera, Nado i Ljubavi i hrabrih kćeri mudra majko Sofija, k vama sada pritičemo sa usrdnom molitvom, jer šta bi snažnije moglo za nas pred Bogom posredovati, nego vera, nada i ljubav, tri temeljna kamena svih vrlina, po kojima ste nazvane i čije obličje bejaste. Umolite Gospoda da nas u žalostima i iskušenjima zaštiti neizrecivom blagodaću Svojom, da nas spase i sačuva kao Blag i Čovekoljubiv. Njegovu slavu, kao sunce nezalazno, sada gledate i pomozite nam u smirenim molitvama našim, da oprosti nam Gospod Bog grehe i bezakonja naša, da pomiluje nas grešne i nedostojne milosrđa Njegovog. Molite, dakle, za nas, svete mučenice, Gospoda našeg Isusa Hrista, a Njemu slavu uznosimo, sa Bespočetnim Njegovim Ocem i Presvetim i Blagim i Životvornim Njegovim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin

Izvor: Sensa