Otac Tadej je u razgovoru sa Vladetom Jerotićem govorio: "Bog je neuhvatljiva energija, i čovek nosi u sebi neuhvatljivu energiju. Kada se te dve energije usklade, kakav raj već ovde na zemlji, kakva radost i sveobuhvatna ljubav."

Molitve i naše želje koje polaze iz otvorneog srca uvek imaju šansu da se ostvare. Život nam je više puta pokazao da ono što smo često mislili da je nemoguče odjendom postane moguće i pretoči se iz želja i snova u našu stvarnost. Ali, nažalost, često negujemo sumnje koje blokiraj, sputavaju i ne dozvoljavaju nam da živimo život sreće, mira i blagostanja.

Poznata je izreka Oca Tadeja - "Kakve su ti misli, takav ti je život!" Zamislite, koliko bi se naš život promenio kada bismo stalno negovali dobre i pozitivne misli i razvijali veru, istinsku veru da će sve biti dobro. Kada se oslobodimo svih blokada i nametnutih stega i živimo kao slobodan čovek sa puno izbora, ali onaj koji bira dobro i pozitivno, mogu s emnoga vrata otvoriti.

Baš o tome je govorio i Otac Tadej, a jedna njegova mudra poruka otkriva kako da ostvarimo svoje molitve i težnje:

"Ako želimo da nam Bog pomogne, neophodno je da odbacimo očekivanja, ali i uverenja i organičenja koja su nam nametnuta ili od okoline ili od roditelja ili dalekih predaka. Ako se svega toga oslobodimo, u određenom trenutku će doći najprikladnija i savršena stvar. Nikada ne znamo na koji način. Da bismo prihvatili to iznenađenje, moramo to dozvoliti.

Bog deluje svojim energijama na najčudesnije i najtajanstvenije načine. Ako dozvolimo da deluje i prema nama, ako verujemo i uzdamo se svim srcem, sve će nam doći bez ikakvog napora."

Izvor: Sensa