Sindrom belog viteza se odnosi na osobu koja stalno oseća obavezu da "spašava" svog partnera, često i na račun sopstvenih potreba. Ovaj sindrom se ne odnosi samo na muškarce, dokazano je da su mu žene uglavnom podložnije. Muškarci koji su "beli vitezovi" mogu da idealizuju svoje partnerke i da ih stave na "tron".

Snažno ih privlače žene koje izgledaju bespomoćno i potrebna im je podrška. Podsvesno, oni mogu osećati neprijateljstvo prema ženama koje im ne pružaju beskrajnu ljubav i odanost zauzvrat, jer beli vitezovi pomažu ne nužno iz čistog altruizma, već sa očekivanjem ili nadom da će zadovoljiti sopstvene potrebe, odnosno da će biti nekako nagrađeni za svoju spasilačku misiju. Žene partnerke sa sindromom belog viteza preuzimaju ulogu negovatelja i čuvara, posebno prema svojim toksičnim ili zavisnim partnerima. Oni opravdavaju partner, štite ga i sve mu dozvoljavaju i opraštaju.

Simptomi sindroma belog viteza mogu se preklapati sa određenim manifestacijama zavisnosti, ali glavni fokus ovog sindroma je prvenstveno usmeren na potrebu da čovek spase svog izabranika i u tom spasenju vidi svoju glavnu misiju. Odriče se svojih potreba, verujući da su partnerovi problemi važniji i prioritetniji. Važno je da imate razvijenu empatiju i saosećanje, ali kada nešto stalno radite na svoju štetu i prelazite sve granice, onda to nije ljubav, već zavisnički odnos.

Evo kojih 5 simptoma ukazuju na sindrom belog viteza:

1. Vaše samopouzdanje zavisi od vaše sposobnosti da poboljšate ljude. Beli vitezovi se ponose time što "spasavaju" druge, i to je srž njihovog odnosa. Umesto interakcije na bazi jednakosti i međusobnog razumevanja, oni podsvesno traže nezdrave i toksične partnere kojima su, kako misle, očajnički potrebni. Privlače ih ljudi sa emocionalnim problemima i fiksiraju se na "isceljenje" druge osobe, zaboravljajući na sebe.

2. Beli vitezovi obično potiču iz porodica sa jednim ili dva toksična roditelja. Možda su se jako trudili da spasu svoje roditelje ili su još kao deca preuzeli ulogu njihovog staratelja. Pošto u detinjstvu niko nije došao da ih spase, oni sada ovu potrebu projektuju na druge, postajući i sami "spasioci".

3. Privlače vas emotivni ljudi kojima je potrebna podrška i sklni ste njihovoj idealizaciji. Ovaj simptom je češći kod muškaraca.

4. Pokušavate da kontrolišete i upravljate životom svog partnera pokušavajući da mu "pomognete". Beli vitezovi se fokusiraju samo na ono što njihov partner treba ili ne treba da radi kako bi izbegli razočaranje. Međutim, interno, ovaj oblik kontrole proizilazi iz nedostatka kontrole nad sopstvenim životima. Beli vitez skreće fokus pažnje sa sebe i svojih problema pod maskom da pomaže svom partneru.

5. Pokušavate da manipulišete ili namamite partnera u vezu zavisnosti. Ako partner pokušava da bude nezavisan, beli vitez traži načine (svesno ili nesvesno) da veže partnera za sebe i natera ga da bude zavisan od njega. Ovo je u suprotnosti sa empatičnom interakcijom, u kojoj oba partnera podjednako podržavaju jedni druge. U slučaju sindroma belog viteza, samo jedna osoba preuzima ulogu "roditelja", stavljajući partnera u ulogu osobe kojoj je stalno potrebna neka vrsta pomoći.

Ovaj sindrom je izuzetno zastupljen i destruktivno utiče na svaki odnos. Može prerasti u posesivnost i zavisnost, a osoba koju beli vitez "štiti" može osetiti prezasićenje. Međutim, radom na sebi, u konsultaciji sa psihologom ili psihoterapeutom, kao i sa terapeutom za parove, ovaj sindrom se radom na sebi može iskoreniti.

Izvor: Sensa