Uran je planeta oslobođenja, buđenja i promena, a od 19. avgusta ulazi u retrogradni hod i tu će biti sve do januara 2022. Kako biste iz ovog astrološkog aspekta izvukli uspeh, spoznaju i obilje, savetuje se da praktikujete rituale za period retrogradnog Urana, svaki dan.

Povežite se sa energijom ovog astrološkog ciklusa na pravi način. Rezimirajte prethodnih sedam meseci svog života, postavite sebi pitanja o o tome šta vam se neprijatno i šokantno desilo, kako je to uticalo na vas, do kakvih promena vas je dovelo.

Uran je upravo planeta promena, uvida, buđenja i oslobađanja negativnih obrazaca u životu, koji vam više ne služe. Tokom šest narednih meseci sledi period retrogradnog Urana

Evo kako da iskoristite rituale za period retrogradnog Urana, kako biste sredili svoj život i ostvarili sreću. Praktikujte ih svakoga dana i vratite u svojim mislima sve događaje od 14. januara do 19. avgusta 2021. Postavite sebi ova pitanja i zapišite ih na papir:

  • Kakav rast ste doživeli od ovog životnog puta?
  • Koji novi događaji su ušli u vaš život i kako su vas promenili?
  • Šta je i dalje u vašem životu problematično, nesigurno i zahteva promenu?
  • Čemu se možete predati i više ići sa životnim tokom?
  • Kako možete stvoriti više slobode u svom životu?

Kada odgovorite na ova pitanja, vi ćete ostati otvoreni za jedinstvene znakove koje vam Univerzum šalje tokom ovog perioda, moći ćete da se prilagodite darovima i lekcijama retrogradnog Urana.

Izvor: Sensa