Zahvalnost je stanje uma i tela, osećanje koje je proaktivno, a ne reaktivno. Svesna praksa nam pomaže da preoblikujemo način na koji posmatramo stvarnost i na koji doživljavamo ljude i okolnosti, pruža nam prilike da prebrodimo krize i izazove. Vežbanje nas vraća u sadašnji trenutak i omogućava nam da se fokusiramo na ono što imamo, što je pred nama, što je izgledno, realno i izvodljivo. Takođe, zahvalnost je energija sa visokom vibracijom koja rezonira sa kvalitetima koji imaju slične osobine, te je dobro poznato da u nama ne mogu postojati i ljutnja i zahvalnost u isto vreme. Zahvalnost će kreirati radost, pun doživljaj života i transformisati naše očitavanje stvarnosti.

Samo vežbajjte! Pronađite već sada pet stvari na kojima ste zahvalni, koje su tu ispred vas ili u vama. Vežbajte svaki dan, pomalo, dodajte svakog dana po još jednu stvar na spisak, napravite svestan izbor da budete stvaralac, a ne samo posmatrač života.

Pet koraka do moći zahvalnosti

Prvi korak – odaberite šta želite da promenite ili privučete:
• uobličite ono što želite; budite određeni;
• vaša želja treba da bude u okviru onoga što verujete da je ostvarljivo;
• ako je potrebno, prilagodite želju tako da verujete da je ostvariva.

Drugi korak – odredite osećanja koja stoje iza vaše želje:
• otkrijte šta vam znači ta želja; zapitajte se koja je za vas njena vrednost;
• istražite svoja osećanja u odnosu na želju;
• izazovite specifična osećanja vrednovanja i zahvalnosti.

Treći korak – izbacite sukobljene misli i stavove:
• istražite šta mislite o onome što želite;
• ispitajte sopstvene stavove u vezi sa željom, da li vam je dostupna i jeste li sposobni da je ostvarite;
• negativne i oprečne stavove zamenite pozitivnim;
• radite na afirmacijama koje potvrđuju vaše nove stavove.

Četvrti korak – počnite da šaljete vibraciju zahvalnosti:
• cenite ono što već imate;
• pokrenite želju uz fokusiranu, snažnu zahvalnost;
• odbacite brige, strahove ili sumnje na koje nailazite.

Peti korak – uključite zahvalnost:
• pazite na početak ostvarivanja želje;
• reagujte;
• budite otvoreni za raznolikost načina na koje se vibracija uklapa sa onim što želite;
• probudite poverenje, nadu i željno iščekujte.

Kada je reč o četvrtom koraku, tj. o slanju vibracije, imajte na umu da je u pitanju zaista vežbanje i odvojite pet minuta dnevno da fokusirano mislite o tome koliko cenite i vrednujete stvari koje želite u svom životu. Svesno dižite svoju vibraciju fokusirani na ono što već imate i na sve ono što biste želeli da imate.

Izvor: objavljeno u novembarskom broju magazina Sensa