Vaša manifestacija za nedelju, 4. decembar 2022. godine!

Rad, briga za voljene i kućni poslovi ne bi trebalo da zaokupe sve slobodno vreme, pokušajte da održite ravnotežu između posla i slobodnog vremena, pronađite načine za obnavljanje energije. Dana odlučite da sve stavite na pauzu i zabavite se. Ako postoji žurba na poslu i nemate vremena za sebe, ne razmišljajte o rezultatima, naučite da uživate u procesu kretanja ka svojim ciljevima.

Da biste bili pozitivni, promenite svoj pogled na poznate stvari, češće zahvaljujte za ono što imate, pričajte o dobrim stvarima, okružite se dobrim ljudima. Sve ima dve strane, ne zadržavajte se na negativnom, ne omalovažavajte svoje zasluge, dajte lični smisao nemilim događajima – neka postanu polazna osnova za bolji život.

Izvor: Sensa