Ženska energija nije ograničena na pol. Može joj pristupiti svaki pojedinac koji smatra da mu je potrebna u životu. U svakom od nas, ženska i muška energija se kombinuju da bi stvorile sopstvenu ravnotežu, baš kao jing i jang.

Ženska energija je stoga sveprisutna sila koja se nalazi u svim bićima. Kombinuje kvalitete kao što su intuicija, ljubav, nežnost, saosećanje, kreativnost i duboka povezanost sa okolinom.

Kada iskoristimo svoju žensku energiju, možemo ojačati svoj osećaj samoprihvatanja, emocionalne ravnoteže i međusobne povezanosti sa svetom oko nas. Evo nekoliko koraka koji nam mogu pomoći da otelotvorimo ovu moć:

1. Slušate svoju intuiciju
Svako od nas ima urođeni osećaj intuicije, koji je često u senci iz različitih razloga. Prihvatanje ženske energije podrazumeva poverenje u taj unutrašnji glas, koji nam omogućava da donosimo bolje odluke i izbore u životu. Intuicija takođe može biti moćno sredstvo za samootkrivanje.

2. Negovanje kreativnosti
Kreativnost je manifestacija ženske energije. Bavljenje kreativnošću, bilo da je u pitanju umetnost, pisanje, ples ili bilo koji drugi oblik izražavanja, pomaže nam da zakoračimo u žensku moć. Promoviše duboku vezu sa našim emocijama i omogućava oslobađanje blokada i akumulirane energije.

3. Negovanje samosaosećanja
Put do otelotvorenja ženske energije počinje samosaosećanjem. To znači da priznamo i prihvatimo našu ranjivost bez osuđivanja. Ovo je put ka unutrašnjoj snazi, jer u njemu nalazimo hrabrost, autentičnost i duboku povezanost sa svojom sržom. A samosaosećanje nam omogućava bolji rast, lečenje i samosvest, stvarajući snažnu osnovu za negovanje ženske energije.

4. Povezivanje sa drugim ženama
Žena koja podržava druge žene usklađena je sa ženskom energijom. Izgradnja mreže ženskih prijateljstava koja podržavaju i osnažuju može pružiti siguran prostor za rast i samootkrivanje. Takođe možete pokušati da posetite neki ženski krug. Proslavljanje uspeha međusobnihuspeha i ohrabrivanje drugih u teškim vremenima pojačava osećaj osnaženosti žena.

5. Postavljanje zdravih granica
Prihvatanje ženske energije takođe znači znati kada postaviti granice. Ne treba da se plašimo da izrazimo svoje želje i potrebe. Postavljanje zdravih granica podiže samopoštovanje i pomaže nam da bolje kontrolišemo svoje živote.

6. Usidrenje u sadašnjem trenutku
Svesnost nam omogućava da ostanemo prisutni i prizemljeni, smanjujući stres i anksioznost, istovremeno podstičući dublju vezu sa našom ženskom moći. Angažovanje u praksama svesnosti ili jednostavno potpuno prisustvo u svakodnevnim aktivnostima može imati značajan uticaj na naše blagostanje.

7. Briga o sebi
Negovanje ženske energije zahteva brigu o sebi. Ako stalno stavljate potrebe drugih ljudi ispred svojih, vreme je da se uzdignete na vrh svojih prioriteta i vodite računa o svom fizičkom, emocionalnom i mentalnom blagostanju. Ova praksa će ojačati vaš osećaj samoljublja i zauzvrat vas usmeriti ka vašoj unutrašnjoj snazi.

Izvor: Sensa.si

BONUS VIDEO: