Kao lajf kouč, imala sam privilegiju da pomognem mnogim ženama tokom godina da naprave tranziciju u karijeri. Često je razlog zašto se žene odlučuju za promenu u karijeri stres na poslu koji više ne mogu da podnesu (posebno žene na visokim menadžerskim pozicijama), u četvrtoj i petoj deceniji života, kada počinju da osećaju da ne mogu fizički da izdrže pritisak radnih sati, poslovnih večera, edukacija i putovanja, te manjak sna i vremena da se posvete brizi o sebi, svom zdravlju i porodici.

S druge strane, neke žene se tek u 40-im i 50-im osete dovoljno hrabrima i situiranima da donesu odluku da se bave onim što vole, jer su (pod pritiskom roditelja ili finansijskih razloga) bile primorane da odaberu karijeru koja nije bila kongruentna sa njihovim istinskim interesima, talentima i željama. Neke moje klijentkinje, iako su jako volele posao koji su obavljale i postigle sve svoje profesionalne ciljeve, počele su da se pitaju kada su napunile 40 ili 50 godina je da li je to sve od života i šta dalje, i/ili kako bi mogle svojim talentima, stečenim znanjem i iskustvom da pomognu drugima i naprave veći pozitivan doprinos u svojoj zajednici, državi ili svetu. Nekada je razlog za promenu u u karijeri bio i taj da je kompanija za koju rade donela strateške odluke (akvizicija, promena poslovnog modela i sl.) koje više nisu bile u skladu sa vrednostima mojih klijentkinja, ili pak toksično radno okruženje.

Možda ste se prepoznali u nekom od ovih scenarija i sami razmišljate o pravljenju tranzicije u karijeri. U tom slučaju, naredni saveti vam mogu pomoći u donošenju odluke, kao i u procesu promene:

1. Procenite gde se trenutno nalazite i zašto želite da napravite tranziciju u karijeri.

Pre nego što donesete odluku o promeni karijere, odvojite vreme za samorefleksiju, kako biste stekli jasnoću zašto to želite da učinite, kako biste doneli bolju odluku u oizboru vaše nove karijere. Na primer, ako želite da promenite karijeru zbog prezahtevnih radnih sati i stresa na trenutnom radnom mestu, važno je da odaberete karijeru koja bi vam omogućila fleksibilnije radno vreme i bolji balans između posla i privatnog života.

2. Razmislite o tome koliko će vam vremena biti potrebno za tranziciju i kako možete da inkorporirate svoje dosadašnje iskustvo i znanje u vašu novu karijeru.

U proces tranzicije u karijeri i donošenja odluke kojom profesijom želite i možete da se bavite, analizirajte koje veštine, stečeno iskustvo i obrazovanje već imate i kako biste njih mogli da ih inkorporirate u novu karijeru? Takođe razmislite koja karijera bi bila idealna za vas, u skladu sa vašim trenutnim mogućnostima (vreme, novac, poznanstva, iskustvo, obrazovanje i resursi koje imate na raspolaganju)?
Na primer, neke moje klijentkinje mogle su da odvoje 4 godine za doktorsku disertaciju, ali neke su imale jako malo vremena na raspolaganju i mogle su da završe program sertifikacije ili specifičnu edukaciju za željeni posao ili određenu nišu. Uzmite u obzir i kolika bi finansijska investicija bila za vašu eventualnu prekvalifikaciju i dodatnu edukaciju.

Ako imate bogato radno iskustvo i odgovarajuće obrazovanje, razmislite da li biste mogli da napravite promenu u karijeri na osnovu već stečenih kvalifikacija (na primer, neke moje klijentkinje koje su bile na liderskim pozicijama postale su profesionalni konsultanti za kompanije), dok su neke za sebe izgradile specifičan koučing i konsalting segment.

Imajte na umu da je tranzicija u karijeri dugoročni cilj, koji će zahtevati određeno vreme (za prekvalifikaciju i dodatnu edukaciju, pronalazak novog posla, pokretanje vlastitog biznisa ili konsultantske firme…), no ako dobro planirate sve potrebne korake, inkorporirate već stečeno znanje i iskustvo u vašu novu karijeru, i potražite relevantnu stručnu pomoć, proces tranzicije u karijeri može proteći znatno brže, jednostavnije i lakše.

3. Potražite stručnu pomoć u procesu.

Budući da je tranzicija u karijeri dugoročan proces, konsultacije sa stručnjacima i kreiranje sistema podrške vam može biti od velike pomoći. Lajf kouč vam može pomoći da steknete jasnoću kojom biste karijerom želeli da se bavite, zašto želite da napravite tranziciju i kako to možete da učinite na najbrži i najefektivniji način. Imajte na umu da je tranzicija u karijeri veliki životni preokret, te zahteva kako dobro planiranje, tako i mnogo rada na majndsetu (mentalnom sklopu), posebno ako ste dvadeset, trideset, ili više godina radili jedan posao u jednoj profesiji, ili ako ste uvek bili zaposleni, a onda odjednom počinjete da radite kao samostalni preduzetnik ili pokrenete vlastitu firmu i po prvi put imate iskustvo gubitka ‘sigurnog posla i konzistentnih mesečnih prihoda - tada svi vaši strahovi, nesigurnosti i limitirajuća uverenja koja imate mogu odjednom da počnu da ‘isplivavaju na površinu (u čemu vam takođe rad sa lajf koučem mnogo može pomoći).

Možda ćete takođe u procesu tranzicije u karijeri morati da konsultujete pravnika, ili finansijskog savetnika, posebno ako želite da se pokrenete samostalni biznis. Vaša mreža poznanstava vam može biti od pomoći u traženju novog posla, preporukama, kao i pronalasku prvih klijenata ili kupaca za vaše proizvode i usluge. Možda ćete neke obaveze morati da delegirate drugim članovima porodice ili eliminišete iz svog rasporeda (na primer, unajmiti kućnu pomoćnicu), kako biste imali vremena da se posvetite dodatnim edukacijama, netvorkingu ili pokretanju vlastitog biznisa. U slučaju da radite u toksičnom radnom okruženju, bilo bi dobro da potražite psihološku pomoć.

Promena u karijeri će verovatno biti jedna od najvećih odluka koju ćete doneti i zahtevaće od vas hrabrost, strpljenje, vreme i rad na  majndsetu kao i na akcionim koracima koje treba da preduzmete, ali dugoročno može da bude vredna toga, ako ćete uz novu karijeru imati mogućnost većeg ličnog i profesionalnog ispunjenja, veću finansijsku slobodu, više slobodnog vremena, harmoničnije radno okruženje, bolje zdravlje i bolji balans između posla i privatnog života.

Izvor: Sensa/Danijela Jokić Vaislay, life coach, autorka knjige „Self Worth” (www.danijelajokicvaislay.com)