Gubitak pamćenja koji remeti svakodnevni život može biti simptom alchajmera ili druge demencije. Alchajmerova bolest je bolest mozga, koja izaziva lagani pad pamćenja, razmišljanja i zaključivanja. Postoji više znakova upozorenja i simptoma. Ako primetite bilo koji od njih, nemojte ih zanemariti. Zakažite sastanak sa svojim lekarom.

Neki od ranih simptoma alchajmerove bolesti, na koje treba da obratite pažnju:

1. Gubitak pamćenja koji remeti svakodnevni život.

Jedan od najčešćih znakova alchajmerove bolesti, posebno u ranoj fazi, je zaboravljanje nedavno naučenih informacija. Drugi znaci uključuju zaboravljanje važnih datuma ili događaja, stalno postavljanje istih pitanja i sve veću potrebu za oslanjanjem na pomoć u memoriji (na primer, beleške sa podsetnicima ili elektronske uređaje) ili članove porodice za stvari kojima su se sami bavili.
Tipična promena je povremeno zaboravljanje imena ili sastanaka, ali ih se setite kasnije.

2. Planiranje ili rešavanje problema predstavlja izazov za vas.

Neki ljudi koji žive sa demencijom mogu doživeti promene u svojoj sposobnosti da razvijaju i slede plan ili rad sa brojevima. Možda imaju problema da prate poznati recept ili da prate mesečne račune. Možda imaju poteškoća u koncentraciji i potrebno im je mnogo više vremena da rade stvari, nego ranije. Tipična promena je pravljenje povremenih grešaka pri upravljanju finansijama ili računima za domaćinstvo.

3. Poteškoće u izvršavanju poznatih zadataka.

Ljudi sa alchajmerovom bolešću vrlo često teško obavljaju svakodnevne zadatke. Ponekad mogu imati problema sa vožnjom do poznate lokacije, organizovanjem liste namirnica ili sećanjem na pravila omiljene igre. Tipična promena je potreba za povremenom pomoći za npr. korišćenje mikrotalasnih postavki ili za snimanje TV emisije.

4. Zbunjenost sa vremenom ili mestom.

Ljudi koji žive sa alchajmerom mogu izgubiti pojam o datumima, godišnjim dobima i protoku vremena. Možda imaju problema sa razumevanjem nečega, ako se to ne dogodi odmah. Ponekad mogu zaboraviti gde se nalaze ili kako su tamo stigli. Tipična promena je zbunjenost u vezi dana u nedelji, ali to shvatate tek kasnije.

5. Problemi pri razumevanju vizuelnih slika i prostornih odnosa.

Za neke ljude, problemi sa vidom znak su alchajmerove bolesti. To može dovesti do poteškoća sa ravnotežom ili problema sa čitanjem. Takođe mogu imati problema sa procenjivanjem udaljenosti i određivanjem boje ili kontrasta, što uzrokuje probleme u vožnji. Tipične su promene vida povezane sa kataraktom.

6. Novi problemi sa rečima u govoru ili pisanju.

Ljudi koji žive sa alchajmerovom bolešću mogu imati problema da prate razgovor ili da mu se pridruže. Oni mogu zastati usred razgovora i nemaju pojma kako da nastave ili se mogu ponoviti. Mogu se boriti sa rečnikom, imati problema sa davanjem imena poznatom objektu ili upotrebom pogrešnog imena (npr. Nazivanje "sata" „ručnim budilnikom"). Tipična promena može biti poteškoća u nalaženju prave reči.

7. Pogrešno postavljanje stvari i gubitak sposobnosti da se ponove koraci.

Osoba koja živi sa alchajmerovom bolešću može stvari staviti na neobična mesta. Oni mogu izgubiti stvari i neće moći da isprate svoje korake da ih ponovo pronađu. On ili ona mogu optužiti druge za krađu, posebno kako bolest napreduje. Tipična promena je ostavljanje stvari na pogrešno mesto i zaboravljanje gde ste stavili, s vremena na vreme.

Ovo su samo neki od simptoma, svakako treba da konsultujete stručnjake i da uradite testove ukoliko primetite kod sebe ili svojih bližnjih neke od ovih promena u ponašanju i funkcionisanju.

Izvor: Sensa