Ukoliko radite od 9 do 17 časova u kancelariji, moguće je da sedite veći deo dana. Istraživanja pokazuju da preterano sedenje može negativno uticati na fizičko zdravlje u širokom spektru, od gojaznosti do bola u leđima. Zato je važno da, ukoliko imate sedelački način života, imate vreme za šetnju i aktivnost.

Kejt Dijaz, vanredni profesor bihejvioralne medicine na Univerzitetu Kolumbija, sprovela je istraživanje u kojem je testirala različite sesije mini šetnji na grupi od 11 odraslih. Svih 11 učesnika je osam sati sedelo u kancelarijskoj stolici, ustajući samo da bi koristili kupatilo ili da bi protegli noge na kratko. Rezultati njenog istraživanja pokazuju da kratke šetnje u toku radnog dana mogu smanjiti negativne posledice sedelačkog načina života. Ispitanicima je tokom testiranja meren nivo šećera u krvi i krvnipritisak.

Rezultati su pokazali da je pet minuta hodanja na svakih 30 minuta sedenja bilo najkorisnije. Ono što je, međutim, bilo iznenađujuće je koliko je ova aktivnost bila korisna. Iako se pet minuta ne čini mnogo, petominutna pauza za šetnju može da ublaži neke od najštetnijih efekata celodnevnog sedenja.

Konkretno, studija je otkrila da je pet minuta hodanja dovelo do statistički značajnog smanjenja nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska. Nakon velikih obroka, učesnici koji su hodali pet minuta svakih 30 minuta imali su 58% niže skokove šećera u krvi od onih koji su sedeli ceo dan. Rezultati su takođe pokazali da je hodanje u trajanju od jednog minuta svakih 30 minuta takođe bilo korisno, ali ni približno toliko. Šetnja jednom na sat u trajanju od jednog minuta ili pet minuta nije imala koristi za nivo šećera u krvi.

Istraživači se takođe nisu zaustavili na kardiovaskularnom riziku. U stvari, rezultati su takođe pokazali da je šetnja dovele do poboljšanja nivoa umora i raspoloženja. Kao što Diaz objašnjava, "Efekti na raspoloženje i umor su važni… ljudi imaju tendenciju da ponavljaju ponašanja koja čine da se osećaju dobro i koja su prijatna."

Sa samo 11 učesnika, ovo je izuzetno mala studija, tako da rezultate moramo uzeti sa rezervom. Ipak, veoma je korisno imati konkretnu predstavu o tome koliko često i koliko dugo treba da hodamo da bismo sprečili loše efekte sedenja.

Ako želite da šetate više tokom radnog dana, evo nekoliko ideja koje će vam pomoći da to postignete:

Postavite podsetnik - Podesite podsetnik na svom kalendaru ili telefonu. Ne možete hodati ako se ne setite da to uradite!
Hodajte i razgovarajte - Pokušajte da hodate dok obavljate taj poziv.
Uzmite pauzu za kafu - Ako hodate po kafu, pokušajte da odete u kafića koji je malo udaljeniji.
Idite do drugog najbližeg kupatila - Ako pravite pauzu za kupatilo i radite u velikoj kancelariji, pokušajte da odete u ono koje je udaljeno ili na drugom spratu.
Nosite uređaj za brojanje koraka - Mnogi telefoni, pametni satovi i fitnes uređaji broje vaše korake. Postavljanje i ciljanje dnevnog cilja koraka može dodatno poslužiti kao motivacija za redovno ustajanje i hodanje.

Izvor: Sensa