Reiki je vrsta alternativne medicine koja podrazumeva lečenje dlanovima, odnosno prenosa "univerzalne energije" sa teraputa na popacijenta. Reiki je zvanično priznat u Japanu i koristi se kod raznih stanja, tegoba i zdravstvenih problema.

Reiki nije samo način lečenja, on podrazumeva i određene principe, odnosno stil života onih koji ga praktikuju i koriste radi opuštanja i poboljšanja zdravlja.

Otkrivamo vam 4 jednostavna principa reiki lečenja koja vam mogu promeniti i olakšati život:

1. Ne ljutite se - Bes stigmatizuje vaše energetsko polje, ostavljajući udubljenja na njemu i negativno utiče na vaše raspoloženje i produktivnost. Otežava fokusiranje na zaista važne stvari. Ukoliko je ljutnja vaš verni saputnik, vreme je da se potreudite da se oslobodoite njenog uticaja.

2. Ne brinite - U savremenom i brzom svetupopostaje jako teško održati u sebi stanje mira i ravnoteže. Ipak, to ne znači da je nemoguće. Ne možemo promeniti prošlost, budućnost ne postoji, kada dođe, postaće sadašnjost. Zato u sadašnjosti postoji zona odgovornosti za svoj život. Ne možemo sve da kontrolišemo, a nema poente brinuti o stvarima na koje ne možemo da utičemo. Važno je da to osvestite.

3. Radite vredno i pošteno - Samo pošten rad će dati sočne plodove koje toliko želite da dobijete. Naravno, uvek postoji želja da se to uradi brže, da se koriste zaobilazna rešenja, a ako nema načina mnogi ljudi odustaju. To je samo odlika slabih osoba. Za svoje snove naporno radite svaki dan i dobićete ono što želite.

4. Budite ljubazni prema drugim ljudima - Dobri ljudi oko sebe šire svetlost i toplotu. Život je kao bumerang, onako kako se ophodite prema drugimna, takva energija će vam se i vratiti. Trudite se da svakog dana učinite malo dobro delo. Čak i ako je u pitanju komad čokolade ili jedna reč. Čak i ako vam to izgleda glupo ili beznačajno, za neke ljude mali gestovi pažnje i podrške mogu biti izuzetno važni.

Izvor: Sensa