Naš saradnik Branko Čičić, učitelj transcendentalne meditacije i osnivač i predsednik Udruženja za Ajurvedu Srbije, imao je priliku da ugosti Lotara Pirca, direktora i osnivača jedne od najuglednijih Mahariši ajurvedskih klinika u Evropi – Bad-Ems, u Nemačkoj, i da razgovara sa njim.

Prenosimo vam delove intervjua i odgovore Lotara Pirca na pitanje šta je ajurveda i kako se razlikuju ajurveda i Maharaši ajurveda:

Šta je Ajurveda?

Ajurveda je najstariji i najpotpuniji prirodni zdravstveni sistem na svetu, kako u pogledu prevencije, tako i u pogledu lečenja. Prvi ajurvedski spisi datiraju pre oko 3000 godina i odnose se na mnogo starije periode, na vreme visoke vedske civilizacije, kada su ljudi živeli mnogo duže i bez bolesti. Ajurveda ima svoje poreklo u čistoj svesti drevnih Rišija, videlaca koji su boravili u području Himalaja, i vekovima se, neprekidno, praktikuje u Indiji, Nepalu, Šri Lanki i okolnim zemljama. Ajurveda doslovno znači „Nauka o dugom životu”.

Ajurveda je priznata od strane Svetske zdravstvene organizacije i postala je popularna i u zapadnim zemljama 80-ih godina, inspirisana velikim radom Njegove Svetosti Maharišija Maheša Jogija. Ajurveda smatra da su sve bolesti rezultat neravnoteže uma, tela i emocija. Bolesti su posledice kršenja prirodnih zakona na individualnom i kolektivnom nivou, od pogrešnog ponašanja pojedinaca i društava, sve do štetnih uticaja iz okoline.

Ove neravnoteže se postepeno razvijaju u hronične bolesti i ispoljavaju se u šest zasebnih faza razvoja. Iz perspektive ajurvede, savremena medicina može otkriti bolesti tek kada su se simptomi već ispoljili u četvrtoj fazi (peta faza je hronična, a šesta je nepovratna). I to uprkos svim naprednim tehnologijama savremenih dijagnoza, kao što su ultrazvuk, magnetna rezonanca, itd. Kada se bolest prepozna već u ranim fazama ispoljavanja onda se te neravnoteže mogu mnogo lakše ispravljati i bez neželjenih nuspojava. Sa znanjem ajurvede i joge možemo uravnotežiti ove neravnoteže kroz različite pristupe, kao što su Transcendentalna Meditacija (TM), kroz veoma individualizovane savete o ishrani, načinu života, vežbanju, biljnim dodacima ishrani i kroz detoksikaciju, što je naša tema – da pomenem samo nekoliko glavnih pristupa.

Koja je razlika između ajurvede i Mahariši ajurvede? Zar nisu isto?

Da, u osnovi, to je isto. Samo, Mahariši ajurveda se zalaže za autentičnost i potpunost ove drevne nauke. Ajurvedu su prepoznali i prvi zapisali Mahariši iz prošlosti, poput Čarake i Sušutre. Reč Mahariši znači veliki videlac ili videlac koji može primeniti znanje za dobrobit društva. Vidite, tokom dugih tokova vremena, kao i tokom mnogih vekova, mnogi aspekti ovog znanja su se izgubili. Usled kolonizacije Indije od strane Britanaca, a pre toga od strane Turske, ajurveda je skrajnuta, čak i namerno delimično uništavana.

Međutim, na sreću, mnoge porodične tradicije u Indiji koje su se specijalizovale za specifične aspekte ovog divnog znanja – koje se više ne prenosi na koledžima i univerzitetima – zadržale su ovo znanje samo u okviru tradicionalnih ajurvedskih porodica, da bi ga zaštitile u njegovoj čistoti.

Početkom 1980-ih indijski mudrac Mahariši Maheš Jogi počeo je da oživljava ovaj vrhunski sistem zdravstvene zaštite u njegovoj potpunosti i autentičnosti, u čemu su mu pomagali neki od vodećih tradicionalnih Vaidja – ajurvedskih lekara. Drevni sanskritski tekstovi su iznova prevedeni, jer su se mnoge stvari izgubile tokom dugog vremenskog perioda, rđavih prevoda i pogrešnih tumačenja.

Uz saradnju sa savremenim naučnicima, lekarima zapadne medicine i lekarima Ajurvede, Mahariši je povezao drevno znanje ajurvede sa savremenom naukom. Istovremeno, inspirisao je sprovođenje mnogih naučnih istraživanja, kako bi ajurveda bila priznata na Zapadu.

Kreirao je visoke standarde za obuku lekara i terapeuta, kao i za proizvodnju biljnih preparata, u punom skladu sa drevnim recepturama, uz poštovanje najsavremenijih higijenskih standarda i međunarodnih sertifikata kvaliteta, kako bi se obezbedila aspsolutna bezbednost tih proizvoda.

Od kada je ajurveda postala kućna reč u mnogim zemljama, na tržištu postoje mnogi drugi (konkurenti) koji koriste samo izolovane delove ili više samo neke od ajurvedskih aspekata kao što su masaže, ponekad čak i bez odgovarajuće obuke. Da bismo ukazali na razliku, stvorili smo brend Mahariši ​​AjurVeda pre nekih 35 godina, koji predstavlja najviši kvalitet i autentičnost ajurvede, u punom skladu sa klasičnim tekstovima. Mahariši AjurVeda je vratila u ajurvedu dva ključna segmenta – važnost svesti za individualno i socijalno zdravlje, kao i moćne tehnologije za razvoj svesti.

Drugi segment je savršeni sistem pulsne dijagnostike, davno izgubljen, a sada dostupan ne samo lekarima, već i svima ostalima.

Izvor: Sensa