Koje osobine ima zdrava emotivna veza? Kako se postiže i šta je neophodno da se uspostavi čvrsta emotivna povezanost? Intimnost. To ne podrazumeva samo ono fizičko, tj. seksualno, već ukupnost emocionalnih, fizičkih, intelektualnih, profesionalnih veza među partnerima. 

Terapeuti za ljubavne veze ističu da se intimnost u vezi temelji na “4 P”: privlačnosti, poverenju, poštovanju i predanosti.

1. Privlačnost znači upravo to što i sama reč označava- da nas partner fizički privlači. To je impuls koji potvrđuje da tu osobu, koja nam je bliska, doživljavamo kao atraktivnu, da nam se dopada kako izgleda, kao se ponaša, smeje, kako nas gleda…

2. Poverenje je preduslov emocionalnog otvaranja. Kada imamo poverenja u partnera, to znači da mu bezuslovno verujemo, da se osećamo zaštićeno i sigurno, da možemo da budemo “mi” u svom pravom svetlu, bez skrivanja. Kada je reč o seksu, poverenje je uslov potpunog prepuštanja.

3. Poštovanje je potvrda da partnera smatramo vrednom osobom, da volimo njegove osobine, divimo se njgovim kvalitetima, cenimo njegovo mišljenje, koje ne mora da se slaže s našim, poštujemo ono što radi, njega kao ličnost…

4. Predanost znači da smo se odlučili za nekog s kime smo spremni da podelimo život „u dobru i zlu", u braku ili izvan njega. To znači da smo prihvatili svoju i partnerovu različitost i da je ne doživljavamo kao kamen spoticanja već kao priliku za napredak.

Terapeuti savetuju da povremeno proverite koliko su stabilna i čvrsta "4P" u vašoj vezi i, ako osetite da se neki od tih aspekata „klima", da uložite vreme i pažnju u taj aspekt veze. Jer vremenom veze prelaze u rutinu, postaju nešto što se podrazumeva, a osnovni temelji na kojima počiva padaju u zaborav.

Izvor: Sensa