Sposobnost emocionalnih doživljaja je neophodan mehanizam opstanka ljudskog bića. Kroz emocionalne doživljaje učimo o svetu oko sebe. Mi osetimo neke emocije u određenoj situaciji i one prođu kada se situacija više ne dešava. Idealno je da te emocije budu obrađene, što znači da kada se kasnije podsetimo tog događaja mi imamo svoj mir, a ne ponovo emocionalnu rekaciju bilo koje vrste. Ukoliko tokom podsećanja na situaciju iz prošlosti osećamo emocije koje smo imali u prošlosti, to znači da emocije iz vremena nastanka nisu obrađene, ostali su podsetnici u vidu okidača.

Kada okidači u budućnosti budu pokrenuti bilo kojim podsetnikom na situaciju iz prošlosti, taj okidač postaje još moćniji. Ponovna podsećanja dovode do toga da su reakcije vremenom sve intenzivnije. Metaforički rečeno, to je kao snežna grudva koja svaki put kad se okrene postaje sve veća i veća. Nakupljanjem neobrađenih emocija dolazi vremenom do emocionalne preplavljenosti što se najčešće identifikuje kao stres. Međutim, stres je širok pojam vezan za našu reakciju na ljude, događaje i situacije.

Što je više neobrađenih emocija i formiranih emocionalnih okidača, sve smo više zatrovani emocijama t.j sve je veća emocionalna toksičnost koja može biti velika prepreka da pomerite svoj život napred, da napredujete u karijeri, da ostvarujete uspešne veze. One predstavljati veliki izazov za vaše emotivno i fizičko zdravlje.

Simptomi emocionalne toksičnosti

Mnoštvo različitih simptoma može ukazivati na emocionalnu toksičnost.
o Laka rastrojenost.
o Problem sa spavanjem.
o Hronične tenzij.e
o Glavobolje.
o Anksioznost, ili čak i panični napadi.
o Depresija.
o Briga ili strah od budućnosti.
o Gubljenje ili dobijanje na težin.i
o Više jedete ili manje od onog što je za vas uobičajeno.
o Finansijska nesigurnost.
o Problemi u odnosima.
o Izbegavanje određenih ljudi ili mesta.
o Provodite previše vremena sami.
o Osećanje preplavljenosti.
o Odavanje zavisničkim supstancama – npr. pušenje, alkohol ili droga.
o Odavanje zavisničkim ponašanjima – radoholičar, fitnesholičar, kockanje, internet zavisnost.
o Fokusiranje na prošlost više nego na sadašnjost tj. zaglavljenost u prošlosti.
o Sumnja u sebe ili stalno preispitivanje napravljenih izbora.
o Poređenje sa drugima i nedostatak osećaja da ste "dovoljno dobri".
o “Fitilj” postaje sve kraći u nekim situacijama.
o Psihosomatski bolovi.
o Bolovi i bolesti bilo koje vrste uvek imaju i emocionalne faktore.
o Imate simptome za koje lekari ne nalaze medicinski uzrok.

Da li vreme leči sve?

Kako proveriti da li je vreme izlečilo nešto iz naše prošlosti? Ako se mentalno potpuno povežemo sa situacijom iz prošlosti koja je bila na neki način stresna za nas i ako tom prilikom možemo ponovo osetiti emocije koje smo tada imali, to je definitivno pokazatelj da emocije iz vremena nastanka nisu obrađene. Upozorenje – ne proveravajte to sa događajima koji su bili traumatični bez iskusnog praktičara-terapeuta.
Detoksikacija organizma ishranom je mnogima poznato kao rešenje kada se telo oseća zagušeno, meditacija pomaže da se umiri um, ali mali broj ljudi je svestan važnosti emocionalne detoksikacije. Kada se osećate preplavljeno stresovima i pritiscima života, definitivno je vreme za dobar emocionalni detoks. Još bolje je ne dozvoliti nakupljanje emocionalnih tereta i stresa i redovno obavljati emocionalnu detoksikaciju, jer ćete tako sprečiti mnoge simptome emocionalne zagušenosti I nagomilanog stresa, što se na kraju često manifestuje i na fizičkom nivou. Zato je održavanje emocionalno mentalne higijene nešto što je od velikog značaja za svaki segment našeg života uključujući I zdravlje.
Obzirom da se radi o našim reakcijama, to znači da možemo nešto uraditi po tom pitanju tj možemo promeniti svoju rekaciju primenom efikasnih metoda.

Odakle krenuti?

Svi mi imamo određene emocionalne okidače. Neko ih ima više, neko manje, nekom su oni intenzivniji nego drugima. Problem sa okidačima je što mi mislimo da su oni racionalni iako često nisu.

1. Samorefleksija tj. posmatranje sebe je veoma bitno za početak. Obraćajte pažnju na svoje emocionalne reakcije. Bez obzira što vam se može učiniti da su one racionalne, posmatrajte i registrujte ih. Zapazite šta ih pokreće. Način na koji vidimo sebe je drugačiji od načina na koji nas vide drugi, nekada je korisno upitati neke od prijatelja da nam daju svoje mišljenje o našim emocionalnim okidačima.

2. Napravite listu svojih emocionalnih okidača koje ste uspeli da identifikujete. Nastavite da gradite listu sve dok vam se ne učini da je kompletirana. Da li uočavate šablon? Na primer možete reagovati kad vas neko prekine dok pričate ili vam preseče put dok vozite. Sve to ukazuje da vas pokrene situacija u kojoj vas neko ne poštuje.

3. Sagledajte moguće uzroke. Zašto vas ove situacije emocionalno pokrenu? Vaši emocionalni okidači nisu isti kao kod nekog drugog. Zašto vas nešto emocionalno uzdrma, a nekom drugom to ne znači ništa, ostane potpuno miran? Na šta vas podseća ta situacija ili na koga vas podseća ta osoba? Kada ste se isto tako ranije osećali?

Uvidi o tome šta je uzrok vašeg okidača nekada mogu dovesti do rešavanja okidača ili njihovog smanjenja, mada veoma često je potrebna efikasna intervencija rešavanja emocionalnog doživljaja u vremenu nastanka. Mnogi okidači su višeslojni, setite se snežne grudve koja vremenom postane velika snežna gomila. Treba topiti slojeve koji su se tokom života nagomilali. Primenom Tehnike emocionalne slobode tj. EFT-a rešavamo sloj po sloj koji doprinosi nekom okidaču i to po prioritetu koji nalaže naša podsvest.

Šta ćemo sa otporom naše zone komfora?

Mnogi koji rade na sebi su primetili da im se stvara otpor kada pokušaju da iskorače iz zone komfora. Mnogi razlozi, bolje rečeno izgovori će se pojaviti kako bi odložili taj rad i ostali u svojoj zoni. Jedan od načina da sebe motivišemo je da identifikujemo kako nas ovi emocionalni okidači povređuju, šta nam kvare u životu. Možda kvare šansu za promociju na poslu, možda štetno deluju na vaše odnose sa drugima… Svaki od emocionalnih okidača koje imate vas povređuju na neki način, ako ništa drugo utiču na vaš emocionalni komfor. Nadajmo se da će vas uvidi o tome koliko gubite time što ne rešavate svoje emocionalne terete, dovoljno motivisati da krenete putem rada na sebi tj. putem emocionalne detoksikacije ili bolje rečeno emocionalo mentalne higijene.

Detoksikacija uz EFT

Primena Tehnike emocionalne slobode može biti višestruka.

1. Idealno bi bilo rešavati svaki emocionalni doživljaj još u momentu nastanka ili neposredno nakon što se desio dogođaj kako ne bismo nosili u sebi emocionalne ožiljke koji u stvari predstavljaju okidače. U situacijama koje ne možemo izbeći a koje nam stvaraju intenzivnije emocije, možemo diskretno stimulisati akupresurne tačke koje koristimo u EFTu kako bi se omogućilo trenutno procesovanje emocija.

2. Sve ono što se nekada ranije dešavalo u našoj prošlosti, a nije još uvek obrađeno, možemo sistematski rešavati. Taj pristup zovemo – rad na proceduri ličnog mira i ovaj pristup se uči na EFT osnovnom nivou. On je namenjen za samostalnu primenu na svim neobrađenim emocijama osim na traumama, jer se traume uvek rade sa iskusnim EFT praktičarem da ne bi došlo do retraumatizacije.

3.Ovaj tip primene EFTa za emocionalnu detoksikaciju ili emocionalno mentalnu higijenu je ciljana primena na emocionalnom problemu koji neko želi da reši. To podrazumeva i rešavanje nepoželjnih obrazaca kao i svih gore navedenih simptoma emocionalne toksičnosti.

Ova vrsta rada je delom moguća na nivou samopomoći, mada sve što je kompleksnije prirode zahteva mnogo više znanja I domen je EFT praktičara. Što je tema kompleksnija i višeslojnija, to je potrebno više znanja i iskustva za njeno rešavanje. Napredne metodologije EFT-a su domen EFT Results Accelerator.
Većina ljudi ne shvata važnost emocionalne detoksikacije i da je jednako bitna kao i detoksikacija na fizičkom nivou. Ako bi sumirali razloge za emocionalnu detoksikaciju, možemo reći da blagotvorno deluje na vaše celokupno blagostanje.

Izvor: Sensa/Jasmina Kovačev, EFT Master Trener, META-Zdravlje Master Trener (www.TehnikaEmocionalneSlobode.com)