Osobe koje imju poremećaj ličnosti ponašaju se, razmišljaju i funkcoionišu drugačije od drugih, a važno je da se simptomi ne zanemaruju. Poremećaji ličnosti se odnose na složenu grupu mentalnih bolesti koje mogu negativno uticati na naše misli i obrasce ponašanja. Osobe koje pate imaju tendenciju da doživljavaju krute i nezdrave misli, emocije i ponašanja koja utiču na različite aspekte njihovih života, kao što su obrazovanje, karijera, odnosi, društvene interakcije itd. Takođe im je teško da se izbore sa stresom i izazovima. Studije otkrivaju da je oko "10% ljudi u opštoj populaciji" pogođeno ovim složenim problemom mentalnog zdravlja. Početak se obično javlja tokom adolescencije ili ranog odraslog doba.

Poremećaju ličnosti se dele u tri grupe, odnosno A, B i C, a evo koje mentalne poremećaje svaki izaziva:

A - Paranoidni poremećaj ličnosti (nepoverenje i sumnja), Šizoidni poremećaj ličnosti (nezainteresovanost za međuljudske odnose), Šizotipni poremećaj ličnosti (čudne i ekscentrične misli i ponašanja).

B - Antisocijalni poremećaj ličnosti (manipulacija, nebriga za druge ljude i društvena neodgovornost), Granični poremećaj ličnosti (emocionalna disregulacija, praznina i nestabilni odnosi), Histrionski poremećaj ličnosti (preterana emocionalnost i traženje pažnje), Narcistički poremećaj ličnosti (manipulacija, preterani egoizam i nedostatak empatije)

C - Izbegavajući poremećaj ličnosti (osetljivost na odbacivanje, izbegavanje veza), Poremećaj zavisne ličnosti (potreba i pokornost), Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti (tvrdoglavost, rigidnost i perfekcionizam)

Evo koji simptomi mogu ukazivati da osoba ima poremećaj ličnosti:

1. Problem sa slikom o sebi - Osobe sa poremećajem ličnosti često ne mogu da kreiraju racionanlnu sliku o sebi, ne shvataju svoje unutrašnje stanje, i to uzrokuje promene u ponašanju, ciljevima i vrednostima.

2. Pogoršanje međuljudskih odnosa - Ove osobe mogu imati smanjenu sposobnost da kreiraju odnose grade ih i održavaju, često pokazuju znake nedostatka empatije.

3. Mogu biti izuzetno dramatični i imati impulsivne reakcije

4. Imaju psihološke probleme koji se automatski manifestuju na ponašanje, odluke i stavove

5. Mogu biti manipulativni, imati izlive besa i teškoće u kreiranju granica

6. Zbunjenost, nestabilnost, frustriranost

Ovo su osnovni simptomi poremećaja ličnosti, a svaki od tipova poseduje autentične simptome po kojima se može odrediti o kojem tipu je reč.

Napomena: Ukoliko imate problema sa mentalnim zdravlje, neophodno je da porazgovarate sa stručnim licem u vidu psihologa i psihoterapeuta.

Izvor: Sensa