Uređaji za praćenje spavanja (takozvani sleep trackers) sve su popularniji, od pametnih satova, do senzora (postavljaju se na noćni stočić, ili ispod dušeka, ili se zakače na posteljinu) koji analiziraju navike spavanja, kao i mikroklimu i zvukove u prostoru. Njihov rad može da se prati putem aplikacija na mobilnom, koje na osnovu zabeleženih podataka nude savete kako bolje spavati.
Ali, sve više lekara i naučnika upozorava da nam takva tehnologija može doneti više štete nego koristi, jer podstiče ljude da sami sebi „dijagnostikuju” tegobe.

Preveliko poverenje u takva merenja i „optimalne” preporuke dovelo je do nastanka novog poremećaja spavanja – ortosomnije (složenica grčkih reči orthos – pravilan i somnia – spavanje). To je opterećenost i opsednutost potrebom za savršenim snom, koja dodatno može pogoršati poremećaje spavanja. Naime, pomoću sleep tracker-a ne možemo ni „naštimovati” ni „prevariti” sopstveni organizam.
Srž problema je u modernom načinu života koji zahteva neprestanu uključenost, pa mnogi spavaju manje kako bi imali više vremena. Usled toga nastaje poremećaj cirkadijalnog ritma, odnosno ciklusa budnosti i spavanja, koji bi trebalo da bude u skladu s našim prirodnim, urođenim biološkim satom u mozgu.

Stoga pre svega treba da se savetujete s doktorom i da uspostavite takozvanu higijenu spavanja. Pritom, uređaji za praćenje spavanja mogu eventualno biti korisni samo kao okvirni pokazatelji noćnih navika, te nas u tom smislu podstaknuti da način života promenimo nabolje.

Izvor. Sensa/Sensa.hr