Kao savršeno organizovana Bića imamo određene zadate parametre u kojima treba da budemo da bismo dobro funkcionisali tj. da bismo stalno dobijali određene frekvencije i vibracije koje su neophodne za ravnotežu zdravlja. To je naš vibratorni deo (lokalizovano kvantno polje iz koga se i stvorilo naše fizičko telo), i on postoji pre naše fizičke građe. Lokalizovano kvantno polje snabdeva sve ćelije i organe informacijama za pravilan i uspešan rad. Međutim, usled prevelikog pritiska modernog života u stresu, od prevelikog umora, previše briga, strahova, neizvesnosti da li ćemo uspeti da ispunimo naše svakodnevne obaveze, sukoba i nerazumevanja sa drugima, ono se često i lako poremeti.

Biološki kompjuter - emocije, misli, telo

Kvantna fizika i medicina je dokazala postojanje pravilnih vibracija i biofotona koje donose životne informacije u naše lokalizovano kvantno polje i prenose dalje u naš mozak (tvrdi disk našeg bio-kompjutera), i „štampa“ te informacije svim genima, ćelijama i organima. Tako da često u modernoj medicini mi lečimo samo „štampač“, a ne uzročni nivo gde se promene i greške pojavljuju. Kao u kompjuteru, imamo ulaz (softverski deo), tvrdi disk i štampač koji će prepisati sve što postoji na ulazu. Ulaz kod nas je naše lokalizovano kvantno polje, tvrdi disk je centralni nervni sistem, a naše telo je samo štampač u ovoj analogiji. Lečenje je u suštini najefikasnije samo na nivou našeg životnog polja energije. Ne možemo menjati naš mozak, niti stalno pokušavati da ispravimo greške na nivou štampača, a ne videti greške koje su se pojavile u dubini stvaranja pogrešnih obrazaca i programa i koji se posle manifestuju u pogrešnom organizovanju rada ćelija i organa. I sama reč organizam znači organizovan sistem.

Kako nastaju bolesti?

Najvažnije u dijagnostici i lečenju u dohovno-energetskoj medicini je shvatanje dubokih psiho-energetskih uzroka bolesti i fizički izraženih oštećenja i bolesti. Važno je zapamtiti da se bolesti najčešće manifestuju kada ćelije i organi izgube memoriju i uređenost sistema za optimalan rad. Svaka bolest ima svoj tok i napreduje od nevidljivog uzročno-energetskog nivoa ka svojoj fizičkoj manifestaciji kroz simptome i ono što mi nazivamo pojavom bolesti. Moderna holistička medicina razlog za pad snage organizma, imuniteta i uzročnike bolesti vidi upravo u negativnoj vezi između našeg energetskog, psihičkog i fizičkog tela. Najvažnija tačka u kojoj dolazi do sveukupnog propadanja organizma jeste ona u kojoj se susreću brige, strahovi, opsesivne misli, dominacija prosuđivanja i negativnog razmišljanja.

Integralno Rerogramiranje ćelijske memorije

Kada se poremeti ćelijska memorija zapravo je pripremljen teren za najrazličitije bolesti. Mnoge hronične, a i maligne bolesti počinju baš na tom nivou, kada organizam izgubi svoju snagu, a i prepoznavanje unutar Sebe. Holistička medicina je savršena kao prevencije i lečenja dubokih poremećaja ćelijskog prepoznavanja i nereda koji nastaje na najdubljem nivou pre nego što se bolest manifestuje kao fizičko oboljenje. Svako sagledavanje psihičke problematike i dubljih energetskih blokada pruža nam i otkriva nove puteve kojima neka bolest ili dešavanje u organizmu može da se uspešno razreši. Svi fizički simptomi su samo znaci, a govore o raznim situacijama i poremećenoj komunikaciji sa Sobom i drugima u životu, kroz koji pacijent prolazi. Svaki fizički simptom ima svoje korene u neadekvatnom prilagođavanju na razne stresove i pritiske modernog života.
Kako bi se naše ćelije setile svog prirodnog, uređenog i savršenog stanja u holističkoj medicini služimo se reprogramiranjem memorije organizma. Važno je utvrditi šta je prethodilo fizičkoj ekspresiji bolesti, jer je neophodno pozabaviti se i ispraviti greške intelekta koje su do bolesti i dovele. Reprogramiranje ćelijske memorije je tehnika akupunkture (biorezonantna energetska akupunktura), u kojoj se uz kombinaciju 5 do 7 iglica, koje se postavljaju na glavi, odstranjuju i otpuštaju pogrešni programi, podstiče unutrašnji mir i pokreću se procesi isceljenja i vraćanja organizma u ravnotežu. Ova akupunktura polja životne energije vraća ravnotežu svim našim sistemima organizma.
Vraćanjem poremećenih frekvencija organa i svih ćelija kroz njihovo reprogramiranje u Celinu, osoba menja obrasce ponašanja prema okolini i sebi na bolje, menja svoje emocionalno, psihičko, duhovno i fizičko zdravlje, a bolesti - problemi se povlače, smanjuju ili potpuno nestaju. Oseća se veći priliv životne energije, imunitet se popravlja, a nervni i endokrini sistem ponovo pronalaze svoju ravnotežu.
U memoriji ćelija zapisan je savršen program našeg postojanja i mi smo rođeni da budemo zdravi. Ta ćelijska memorija (pravilna frekvencija životne energije) daje potpune informacije i organizuje rad svake ćelije i svakog organa tokom celog života. Ne treba čekati da dođe do pada ili iskakanja vitalnih sistema organizma, tada može biti već kasno.

Izvor: Sensa/ Dr Boško Hristić, holistički terapeut