Poznati srpski akademik i psihijatar Vladeta Jerotić stalno je isticao da je ljubav jedna od najvećih vrlina, pozivajući se na Himnu ljubavi (Prva Poslanica Svetog apostola Pavla Korinćanima, 13 glava). Jerotić je o ljubavi govorio:

"Čovek je zadovoljan i naslađuje se kada ga neko voli, ali je radostan kada on voli. Ljubav i radost svakako su čovekove osobine i doživljaji koji ga čine najvećom snagom prirode."

Na jednom predavanju na temu muško-ženskih odnosa i pronalaženje ljubavnog partnera, Vladeta Jerotić je istakao da postoje 4 komponentne na osnovu kojih se ljudi u braku nalaze: duhovno, intelektualno, emotivno i fizički.

Govorio je: "Ne mogu sve 4 komponentne da se uklope, jer nema idealnog braka. Važno je da se uklope bar dve, a koje će to dve biti, to par treba da se dogovori. Nateže je emocionalni, jer emocije žena nisu iste kao kod muškaraca. Kada se poklope emotivno, taj brak može biti jako dobar, a uklopiće se kada muškarac otkrije "ženu u sebi". Kada shvati i ne uplaši se što "ima ženu u sebi" - odnosno kada u sebi pronađe i otkrije nežnost, emotivniju stranu.

Akademik je istakao da u braku treba paziti na ove četiri komponente, i kada neke počne da opada, onda je važno raditi na drugim, kako bi se brak i ljubav održali. Govorio je da je svaka od navedenih ljubavi u braku važna, ali i da je jedna od greški napuštanje fizičke ljubavi u srednjim godinama.

"Brak je doživotni izazov partnerima! Potrebno je paralelno samopopravljanje." - govorio je Vladeta Jerotić.

Iako je upozoravao da su izazovi u braku teški i da se na tom odnosu mora neprestano raditi, isticao je da se brak uvek može poboljšati, ali postoji jedna uslov - "Sve se može u životu popraviti zalečiti ili izlečiti zašto ne onda i neki brak, pod uslovom da se u njemu nisu ugasili plamičci ljubavi, odnosno duhovnosti."

Izvor: Sensa