Ana Bučević, jedna od najpoznatijih motivacionih govornica na ovim prostorima, često govori o moćnom Zakonu privlačenja, Univerzumu, energiji i ličnom razvoju.

"Mi smo kao energetska bića koja živimo u vibracijskom Svemiru kreatori vlastitih života. Kada razumete da kreiramo svojim uverenjima, fokusom i mislima, uz pomoć univerzalnog zakona, Zakona privlačenja, razumete šta znači kreator svog života," - istakla je Ana u emisiji "Šta sam tebi & ko sam sebi." 

Na svojim radionicama, predavanjima i video snimcima često pominje reč kokreatori. Ko su kokreatori u našem životu?

Ana Bučević objašnjava da smo na ovom svetu došli u velikom broju i da je svaka osoba koju susretnemno na svom životnom putu kokreator.

"Moja mama je kokreator, moj tata je kokreator, ljudi koji mene prate su kokreatori, kao i ja njihov. Svaka osoba koju sretneš u životu je tvoj kokreator. Zajedno smo u ovoj priči - nismo sami." - objasnila je Ana.

Prema Zakonu Univerzuma nijedan susret nije slučajan, svaka osoba se sa razlogom pojavljuje u životu. Tu je kako bi nas nečemu naučila, kako bismo zajedno stvarali i kreirali nešto veličanstveno. 

Izvor: Sensa