"Točak života" se ne koristi za predviđanje budućnosti i sudbine, to je jednostavna meditativnavežba koja vam može pomoći da donesete pravu odluku, postanete smireni i pronađete ređšenja u raznim aspektima života. Predstavlja efikasan način da organizujete stvari i sve vratite u red.

Vežba "Točak života" vam omogućava da organizujete svoje misli, razumete sebe i ojačate svoju energiju kako biste se oduprli neuspehima. Možete je koristiti kako biste otkrili naredne korake u budućnosti i stekli poverenja u sebe.

Ova vežba je poput opuštajuće meditacije, pa je treba uraditi u mirnoj atmosferi, osamiti se, izdvojiti vreme za nju i posvetiti se bez žurbe. Na papiru nacrtajte krug i podelite na sektore. Broj se može razlikovati u zavisnosti od ličnihciljeva i preferencije. U svakom sektoru napišite tenutnu situaciju, ono što želite, promene koje treba da se dogode i pozitivne ishode. U klasičnoj šemi "točka života", krug se deli na osam sledećih delova:

Porodica - Zapišite koliko je dobar odnos sa voljenim osobama, postoji li međusobno razumevanje, osećaj sreće i harmonije. Šta treba promeniti, koji problemi vas muče...

Prijateljistvo - Šta vam daju ljudi oko vas, da li imate lažne prijatelje, koliko njih vas podržava, da li vam donose pozitivne emocije ili tugu... Od kojih ljudi bi trebalo da se udaljite...

Posao - Da li vam posao donosi zadovoljstvo, da li dovoljno zarađujete, postoji li prostor za razvoj... da li želite da zadržite ovaj psoao ili pronađete novi? Koje slove biste na svom poslu rado promenili?

Zdravlje - Procena zdravstvenog stanja, nove mogućnosti i dijagnoze. Postoji li podsticaj za razvoj i promenu navika, koliko se posevćujete svom zdravlju, da li vežbate, koliko spavate...

Dostignuća - Lični ciljevi, novi uspesi, izvršavanje postavljenih zadataka - naredni koraci na putu ostvarenja.

Finansije - Količina i kvalitet zarade, finansijske mogućnosti ili poteškoće. Kakos ačuvati blagostanje ili na koji način steći više novca...

Lični razvoj - Postoji li podsticaj za razvoj veština, mogućnosti i novih prilika. Postoji li osećaj da je mesto pod Suncem pronađeno, ili život ne ide onako kako želite, a vi imate osećaj da ne možete upravljati svojom sudbinom?

Vežba "Točak života" može vam doneti jasnije uvide i odgovore za kojima ste tragali. Može otkriti šta je skriveno u vašoj podsvesti i koje odluke treba da donesete sada da bi budućnost donela sjajne promene. Ova analiza može oduzeti dosta vremena, pa vežbu možete izvoditi u nekoliko faza: jedan ili više sektora dnevno. Najvažnije je da iskreno odgovorite.

Može vam pomoći da pronađete način na koji treba da se nosite sa onim što se dešava u životu, pronađete snagu u sebi da privučete pozitivne promene.

Izvor: Sensa