Kada odlučite da promenite nešto u svom životu, osvestite da želite da živite srećno i zadovoljno, prva stvar koju treba da uradite jeste da radite sa svojom prošlosti. Tek kada se oslobodite prošlih negativnih misli i uverenja, oslobodite se svih neprijatnih situacija - možete otvoriti kapiju života za nešto novo.

Zašto je važno otpustiti prošlost? Zamislite putovanje od tačke A do tačke B. Ovo je put iz prošlosti u budućnost na kojem ste sada. Mislite da se krećete duž nje, a u stvari stojite u prošlosti i zbog toga ne možete da dosegnete tačku B u budućnosti. Oslobodite se prošlosti koja na vas utiče nepovoljno, koja vas sprečava da rastete, napredujete, razvijate se - ovo je preduslov za rasterećenje u sadašnjosti i napreda u budućnosti.

Sve dok smo zaglavljeni u prošlosti, gubimo šanse koje želimo, vrednost sadašnjeg trenutka i otežava nam se percepcija, ne primećujemo mogućnosti koje prolaze pored nas. Ljudi su često zaglavljeni u prošlosti: prošlim emocijama, mislima, verovanjima, i to onemogućava kretanje napred. Prestanite sebe da preispitujete za stvari koje više ne možete da promenite - "Šta da sam rekla drugačije?";"Da li sam mogla drugačije da postupim?" itd. Zbog toga je veoma teško nastaviti dalje jer je telo zaglavljeno u prošlosti, posebno prošlim emocijama.

Zato, prvi korak u radu na sebi treba da bude rad sa svojom prošlošću! Morate se osloboditi svojih situacija i raditi na svojim emocijama. Sve ovo dovodo do određenih misaonih obarazaca koji utiču na vašu stvarnost. Recimo da ste jednom bili izdani. Počinjete da verujete da vas svi oko vas izdaju, ne otvarate se ljudima i ne verujete. Toliko snažno verujete u to da privlačite ove situacije sebi. Zbog ovog stanja vaši odnosi su ugroženi, kao i mentalno i fizičko zdravlje.

Negativne emocije dovode do stresa. Stres dovodi telo u režim preživljavanja. U režimu preživljavanja, ne osećamo sadašnji trenutak, živimo u prošlim pritužbama i iskustvima, ili u strahu od budućnosti. Zato je rešenje život u sadašnjem trenutku, fokus na OVDE I SADA.

Kako prepoznati da ste u režimu preživljavanja?

Prvo, preovlađivanje negativnih emocija: ljutnja, iritacija, bes. Drugo, to je trajno stanje napetosti. Osoba koja živi u sadašnjem trenutku nije napeta jer nema o čemu da brine. Iskustva su ili o onome što se već dogodilo (pritom, ne možete te stavri da popravite) ili o tome šta može da se desi (nepoznata budućnost). Ukoliko primetite da ste u režimu preživljavanja, da ste često napeti i pod stresom, važno je da se konsultujete sa stručnjakom u vidu psihologa.

Važno je da osvestite koji vas to programi sprečavaju da živite u sadašnjem trenutku, šta je to što vas čini zarobljenim u prošlosti. Kada otpustite ovaj teret i blokade, uspećete da privučete pozitivnu budućnost.

Izvor: Sensa