Estrogeni imaju neuroprotektivne i antidepresivne efekte. Tokom perimenopauze, kada nivoi estrogena fluktuiraju, a zatim značajno padaju, žene mogu iskusiti širok spektar simptoma: od fizičkih simptoma, kao što su noćno znojenje i valunzi, poremećaj sna, promene u težini i apetitu, problemi sa kognitivnim funkcionisanjem. Takođe, može doći i do promena u mentalnom zdravlju, kao što su nagle promeneraspoloženja, anksioznost, kao i povećan rizik od depresije.

Razne verste studija pokazuju da su simptomi depresije kod žena češći tokom menopauze, nego u periodu pre menopauze. U Harvardskoj studiji raspoloženja i ciklusa, istražena je povezanost između tranzicije u menopauzi i prve pojave depresije. Istraživanje je praćeno kod žena koje su u periodu perimenopauze (od 36 do 45 godina), bez prethodne istorije lečenja depresije, u skladu sa promenama na fizičkom nivou sa kojima se žene u ovom životnom dobu suočavaju.

Žene bez istorije depresije koje su ušle u perimenopauzu imale su dvostruko veći rizik da razviju simptome depresije u poređenju sa ženama koje su ostale u premenopauzi, kako je utvrdilo posmatranje. Rizik za depresiju bio je nešto veći kod žena koje su prijavile neprijatne fizičke simptomemenopauze, a takođe je povećan među ženama koje su doživele negativne životne događaje u ovom životnom periodu.

Žene sa istorijom depresije pre menopauze su podložnije depresiji tokom ulaska u menopauzu. Studija o zdravlju žena sprovela je istraživanje nad 443 žene koje su imale iskustva sa depresijom, istraživanje je pratilo njihove simptome prilikom ulaska u menopauzu, odnosno u starosti od 42 do 52 godine. Tokom 13 godina prospektivnog praćenja, istraživanje je pokazalo da je 39% žena je doživelo epizode depresije.

Zaključak je da neke žene mogu doživeti svoju prvu epizodu depresije tokom perimenopauze, ali većina žena sa perimenopauzalnom depresijom ima istoriju depresije.

Kao okidač za depresiju u perimenopauzi, ističe se i starost, odnosno godine kada kod žene započinje proces menopauze. Istraživači su primetili da žene koje su doživele prirodnu menopauzu u kasnijoj životnoj dobi imaju manji rizik da dožive postmenopauznu depresiju od žena koje su ušle u menopauzu u ranijoj dobi. Za svake dve godine povećanja starosti u menopauzi, stope depresije su se smanjile za 5%. Žene koje su doživele menopauzu u dobi od 40 godina ili kasnije imale su otprilike upola manju verovatnoću da dožive depresiju nego žene koje su doživele preuranjenumenopauzu.

Pored navedenih neprijatnih fizičkih simptoma perimenopauze i menopauze koji mogu uticati na kvalitet života i ranijeg ulaska u menopauzu, kao okidači depresije kod žena u srednjem životnom dobu javljaju se i finansijske poteškoće, traume iz detinjstva, nedavni teški životni događaji, usamljenost i niska socijalna podršku.

Pri prvim simtomima depresije, neophodno je da se obratite stručnom licu za pomoć.

Izvor: Sensa